Přihlásit se

Slovní úloha na procenta 1 příklad 2) V zoo se nachází 15 Tučňáků císařských, kteří tvoří 30 % z celkového počtu tučnáků v zoo. Kolik tučňáků žije v zoo? ; Percent word problems 1 example 2)

V zoo je 15 tučňáků císařských, kteří tvoří 30 % z celkového počtu tučňáků v zoo. Kolik tučňáků žije v zoo? Nechť „x“ je rovno celkovému počtu tučňáků v zoo. Zadání říká, že 30 % z „x“ tvoří tučňák císařský. Těch je 15. To znamená, že 30 % z „x“ je rovno 15. Dá se to říct i jinak. Místo ve formátu 30 % bychom to mohli zapsat jako desetinné číslo, jako 0,30 z „x“. 0,30 krát x se rovná 15. A nyní, abychom to vyřešili, vydělíme obě strany hodnotou 0,30. Pojďme na to. Dělíme obojí 0,30. Dostali jsme: x se rovná 15 děleno 0,30. Musíme použít trochu aritmetiky, abychom to vyřešili. Je to 15 děleno 0,30. Opakujeme dělení desetinných čísel. Obojí můžeme vynásobit 100. Nemůžete vynásobit jen jedno z čísel, protože byste dostali jiný výsledek. Ale pokud obě vynásobíte 100, posunete desetinnou čárku o 2 místa, takže dostanete 30. A tuto desetinnou čárku posunete o 2 místa a dostanete 1 500. Tady vidíte, že 30 se vejde do čísla 1 500 tolikrát, kolikrát se vejde 0,30 do 15. Zamysleme se nad tím. Přepíšu to přehledněji. 1500 děleno 30. Jen jsme posunuli obě desetinné čárky o dvě místa doprava. Neboli jsme vynásobili čitatel i jmenovatel 100, což nezměnilo hodnotu zlomku. Takže 30 se nevejde do 1, nevejde se do 15, vejde se až do 150, a to 5krát. 5 krát 30 je 150. Odečteme a zbyde nám 0. A nyní, kolikrát se 30 vejde do 0. Takže číslo 30 se vejde do 1500 50krát. Takže výsledek je 50. Což si můžeme ověřit. Vynásobme 0,30 krát 50 a dostaneme 15. Existuje i jiné řešení. Můžeme vyjádřit podíl tučňáků císařských na celkovém počtu tučňáků v zoo. Můžeme říct, že 15 lomeno celkový počet tučňáků v zoo se rovná 30 %. 30 % doslova znamená 30 setin. Takže je jich tam 30 na každých 100. A potom z toho vyjádříte výsledek. Jednoduchý způsob, jak to udělat, je si říct: Abychom z čísla 30 dostali 15, musíme dělit 2, pokud jdeme z pravé strany na levou. Vydělíme tedy číslem 2 i dole. Takže x je rovno 50. 15/50 je stejné jako 30/100. Celkový počet tučňáků je 50.
video