Přihlásit se

Zlomky na číselné ose Jak zapsat zlomek na číselnou osu? Stejně jako kladná i záporná celá čísla i zlomek lze zapsat na číselnou osu. Ukážeme si jak.

Už jsme si vysvětlili, že pokud vezmeme celek, v tomto příkladě je celek toto zelené kolo, a rozdělíme ho na 5 stejných částí… 1, 2, 3, 4 a 5. Rozdělili jsme kruh do 5 stejných částí a pokud bychom si vybrali 1 z těchto 5 částí, řekněme, že jsme si vybrali tuto část, takže jsme si vybrali 1/5 celku. Jednu z 5 stejných částí. Mohli bychom udělat to samé na číselné ose. Všechno co jsme do teď dělali bylo, že jsme řešili útvary, ale to samé můžeme udělat na číselné ose. Nakreslíme si číselnou osu. Nakreslím ji pořádně velkou, aby to dávalo smysl. Půjde až sem. A řekněme, že tady bude 0, tady 1 a tady je 2. Samozřejmě bychom mohli pokračovat, pokud bychom měli více místa, až k 3, 4 atd. A co chci udělat, místo nakreslení kruhu a jeho rozdělení na 5 stejných částí, chci vzít část naší číselné osy mezi 0 a 1 a rozdělit ji na 5 stejných částí. Udělám to. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Vypadá to docela dobře. Kreslím tak přesně, jak jen mi to umožňuje zručnost. Ale předpokládejme, že tady máme 5 stejných částí. Co si myslíte, že by bylo dobré označení pro číslo zrovna tady? Budeme se řídit stejnou myšlenkou. Mezi 0 a 1, jsem udělal 5 stejných částí. A skutečně, pokusím se to udělat trochu lépe. Můžeme tyto části rozdělit o něco líp. 1, 2, 3, 4, 5. A zamysleme se nad touto značkou. Jak bychom měli nazvat toto číslo? Je určitě mezi 0 a 1. Je blíže k 0. A přešli jsme na první část z 5 směrem k číslu 1. Teď to dává smysl, podívejte, měli jsme 5 stejných částí tady. A posunuli jsme se o jednu z nich směrem k číslu 1. Takže toto číslo můžeme nazývat 1/5. Mluvíme tedy o zlomku, 1/5, nemluvíme jen o části pizzy nebo koláče, který jsme jedli nebo o něčem podobném. Máme skutečné číslo. Toto je to číslo. A můžeme ho skutečně umístit na číselnou osu. Teď jste asi smíření s 1/5. Ale co další značky? Jaké číslo zastupují? Můžeme použít stejný princip. Pokud tady, místo vyznačení jedno dílu, z pěti stejných částí, vyznačíme 2 z 5 částí, pak už nemáme 1/5. Řekl bych, že to jsou 2/5. Takže pokud půjdu na druhou značku směrem k 1, pak tuto značku můžu označit číslem 2/5. A v tom bych mohl pokračovat. Tady vpravo by to bylo 3, 3/5. Tady vpravo dostanu 1, 2, 3, 4 z 5 částí směrem k číslu 1. Takže to můžu nazvat 4/5. A mohl bych pokračovat. A tady tohle nazvu... Přešel jsem 5 z pěti částí k 1, takže to můžu nazvat 5... Udělám to modrou barvou. Nazvu to 5/5. No jo, ale 5/5 je 1. A to souhlasí. Když bych tady obarvil všech 5 částí... Udělám to lépe. Tuhle barvu nechci. Když tady obarvím 5 částí, tak už jsme viděli, že... Přepíšu to. Tohle je teď pět pětin. A tohle je celek. A tady taky. Když jsme prošli 5 z 5 částí k 1, dostali jsme celou jedničku. 5/5 je to samé co 1. Rovná se to celku.
video