Zlomky na číselné ose Jak zapsat zlomek na číselnou osu? Stejně jako kladná i záporná celá čísla i zlomek lze zapsat na číselnou osu. Ukážeme si jak.

video