Radioaktivní rozpad
Radioaktivní rozpad (8/10) · 10:03

Radiokarbonová metoda datování 1 Jak můžeme zjistit stáří pomocí obsahu izotopu uhlíku C14?

Navazuje na Atomy a prvky.
video