Atomy a prvky
Atomy a prvky (7/7) · 6:37

Úvod do iontů Ionty jsou elektricky nabité částice, které vzniknou, pokud máme v atomu či molekule rozdílný počet protonů a elektronů. Kladným iontům říkáme kationty, záporným anionty.

Omlouvám se za můj dnešní hlas, včera jsem měl operaci nosní přepážky. V tomto videu si budeme povídat o iontech. Předtím, než se do toho pustíme, popovídáme si o prvcích. Například, pokud mám uhlík, což je prvek. Řekněme, že mám jeden atom uhlíku. Co víme o jednom atomu uhlíku? Atom uhlíku má šest protonů. Bude tedy mít šest protonů. Pokud je to neutrální uhlík, bude mít stejný počet elektronů. Bude mít šest elektronů a to je to, co ho dělá neutrálním. Máte šest pozitivních nábojů a šest negativních nábojů. Mohli byste mít i iont uhlíku, i když ty nejsou moc typické. Iont dostanete, když nemáte stejný počet protonů a elektronů. Například pokud byste měli šest protonů a pět elektronů co by to bylo? No pořád máme šest protonů. Pamatujte, že počet protonů definuje prvek, se kterým pracujeme. Pořád pracujeme s uhlíkem, ale teď máme o jeden pozitivní náboj víc než máme negativních nábojů. Tohle můžete napsat jako uhlík plus jedna nebo to můžete napsat například takhle. Tohle je atom uhlíku. Toto je ale iont, protože má náboj. Má jiný počet protonů a elektronů. Co když by to šlo opačnou cestou? Co kdybyste měli pět protonů a šest elektronů? Co by to bylo? Pamatujte, že protony definují prvek, se kterým pracujete. A který prvek má pět protonů? Bor. Tohle bude bor. Neutrální bor má pět protonů a pět elektronů. Tenhle má ale jeden elektron navíc, takže má jeden negativní náboj. Mohli byste to napsat jako jedna minus. Nebo byste mohli říct, že má negativní náboj. Tohle je iont boru. Jakmile máte nerovnováhu mezi protony a elektrony, už nemluvíme o atomu, ale iontu. Pojďme vyřešit příklad zabývající se tímto problémem. Naše otázka zní takto. Atom platiny má nukleonové číslo 195. Najděme platinu v naší tabulce. Máme ji tady. Atom platiny má nukleonové číslo 195, což je celkem blízko relativní atomové hmotnosti, kterou zde máme uvedenou. Obsahuje 74 elektronů. Kolik protonů a neutronů obsahuje a jaký má náboj? Zamysleme se nad tím trochu. Máme platinu. Platina má 78 protonů. Podle zadání má 74 elektronů. Tady vidíme, že má o 4 protony více než elektronů. Budeme tedy mít kladný náboj +4. Máme o čtyři více kladných částic než záporných částic. Mohli byste to napsat jako platina s nábojem plus čtyři. Tohle je iont platiny - pozitivní iont. Obecný termín pro pozitivní iont je kationt. Tohle je kladný iont. Když jsme se bavili o záporném boru, tak tomu se říká aniont. To je jen abychom si zvykli na terminologii. Ještě jsme ovšem nezodpověděli otázku. Říkají, že atom platiny má hmotnost 195 a obsahuje 74 elektronů. Kolik protonů a neutronů obsahuje a jaký je jeho náboj? Náboj jsme už vyřešili. Víme protony. Platina má 78 protonů. Ale co neutrony? Protony plus neutrony nám dají nukleonové číslo. Bude se to rovnat 195. Máme 78 protonů plus 'n' jako neutrony a to se rovná 195. Odečteme 78 z obou stran a co dostaneme? Počet neutronů se rovná 1... Když odečtu 70 tak dostanu 125 minus osm je 117 neutronů. Takže 117 neutronů a to je vše. Hlavně si ale zapamatujme, že atom je neutrání, když máme stejný počet protonů a elektronů Ale pokud není neutrální, tedy když máme více nebo méně elektronů než protonů, ať už je to atom nebo molekula, budeme tomu říkat iont. Chcete-li být konkrétní, kladný iont je kationt a záporný iont je aniont.
video