Atomy a prvky
Atomy a prvky (2/7) · 13:09

Atomy a prvky Jaký je rozdíl mezi prvkem a atomem. Základní popis, jak protony, neutrony a elektrony tvoří atom.

video