Chemická vazba
Chemická vazba (5/6) · 9:14

Kovalentní vazby, kovové a iontové krystaly. Jedny z nejpevnějších molekulárních struktur jsou ty, které obsahují kovalentní, kovové a iontové vazby.

Navazuje na Periodickou tabulku prvků.
video