Chemické reakce a rovnováhy
Chemické reakce a rovnováhy (1/6) · 9:13

Úvod do chemických reakcí Co jsou to chemické reakce? A čím se liší vratné a nevratné reakce?

Navazuje na Chemickou vazbu.
video