Elektronová konfigurace atomů
Elektronová konfigurace atomů (9/10) · 5:56

Elektronová konfigurace f prvků Jaká je elektronová konfigurace neodymia?

Navazuje na Atomy a prvky.
Pojďme se rozcvičit tím, že určíme elektronovou konfiguraci xenonu, který je tady. Tu pak využijeme jako základ k určování dalších elektronových konfigurací f prvků. Konkrétně se pokusíme určit elektronovou konfiguraci neodymu. Tento prvek špatně vyslovuji. Vyslovuje se neodym. (Pozn. překl. v češtině to není složité) První ale určíme xenon. Doporučuji vám zastavit toto video a zkusit si určit elektronovou konfiguraci xenonu. Předpokládám, že jste to zkusili, takže si to teď jenom ověříme. Xenon první zaplní elektrony orbital 1s2, pak jdeme do druhé periody, kde zaplní 2s2 a pak začne zaplňovat 2p orbital, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektronů. 2p6. Pak 3s2 a potom 3p6 a pak zaplníme 4s2 a jsme v d bloku. Pamatujte si, přestože jsme v 4. periodě, budeme zaplňovat 3d orbital. Od čísla periody odečteme 1, takže to bude 3d a k zaplnění máme 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10 elektronů, takže 3d10. Pak se vrátíme do p bloku. A protože jsme v 4. periodě, tak to bude 4p, a abychom jej zaplnili, potřebujeme 6 elektronů. A pak se přesuneme do 5. periody. 5s2 a pak se přesuneme... Je to 5. perioda, ale mluvíme o "d bloku", takže se vrátíme do orbitalu 4d, tedy píši 4d10. Pak se vrátíme zpátky a zbývá nám 6 elektronů, což dokonale zaplňuje 5p orbital. 5p6 Tak to je elektronová konfigurace xenonu. Pojďme se teď zamyslet nad elektronovou konfigurací neodymu. Teď si asi říkáte: "Jak to asi funguje u f bloku?" Je to jako samostatný ostrov prvků. Ale ve skutečnosti to není ostrov. Důvod, proč jsou tady ty barvy je ten, že sem f blok patří. Pokud bychom ho tam však dali, měli bychom velmi širokou tabulku. Já osobně to mám radši takhle, je jasné, že se nejedná o ostrov a že doopravdy zapadá do periodické tabulky. Tady přesně, to je náš f blok. To máme vyřešeno, tak pojďme zjistit elektronovou konfiguraci neodymu. A dám vám nápovědu. Zatímco v d bloku se vracíte o jednu vrstvu pod periodu, v které jste, v f bloku se vracíte o 2 vrstvy. Takže tady nevyplňujeme orbital 6f, ani 5f, nýbrž 4f. S touto nápovědou tedy zjistěte, kolik elektronů musíme přidat. Kolik elektronů musíme přidat k xenonu, abychom se dostali na elektronovou konfiguraci neodymu. Doporučuji vám zastavit toto video a zjistit elektronovou konfiguraci neodymu. Předpokládám, že jste to udělali. Takže neodym bude mít elektronovou konfiguraci xenonu. Xenon nás dostane sem. Je to vzácný plyn s nejvyšším atomovým číslem, který má zároveň menší atomové číslo než neodym. Začneme tedy s xenonem a pak k němu budeme přidávat zbývající elektrony z vyšších energetických vrstev. Jsme teda v 6. periodě, takže to bude 6s2, to je tady. To byl 6s2 orbital a teď budeme zaplňovat f orbital, ale nebude to 6f, i když je v 6. vrstvě, protože platí pravidlo -2, tudíž je to 4f. Použiji barvu, abyste to lépe viděli. Zbývají nám tedy 4 elektrony. 1,2,3,4 bude to 4f4. Jsme v 6. periodě, ale protože je to f blok tak se vrátíme a budeme vyplňovat orbital 4f, který je tady. A máme v něm 1,2,3,4 4 elektrony. Tohle je šikovná zkratka, protože jinak bych musel zapsat celou elektronovou konfiguraci neodymu. Musel bych zapsat všechno tohle. Musel bych zapsat všechno tohle, tak to radši zkopíruju. Myslím, že to zabere moc místa, ale zkusíme to. Musel bych zapsat celou elektronovou konfiguraci a pak přidat orbitaly 6s2 a 4f4. Snad si uvědomujete, že tohle je lepší způsob zápisu elektronové konfigurace.
video