Elektronová konfigurace atomů
Elektronová konfigurace atomů (6/10) · 6:22

Elektronová konfigurace prvků 1. periody Detailní odvození elektronové konfigurace vodíku a helia.

Navazuje na Atomy a prvky.
video