Periodická tabulka prvků
Periodická tabulka prvků (7/9) · 3:04

Velikost iontů Oprava chyby a nauka o velikosti iontů.

Navazuje na Elektronová konfigurace atomů.
Ve videu o rozpustnosti jsem kreslil malé obrázky sodíkových a chloridových iontů při rozpouštění chloridu sodného, neboli při jeho disociaci ve vodě. Toto je sodík a toto chlorid. A můj obyčejný mozek, když se na to podíval, si pomyslel: jak bych měl tyto věci kreslit? Řekl jsem si, dobře, jsou ve stejné periodě a sodík je prvek z první skupiny. Je to alkalický kov, zatímco chlor je halogen, takže chlor bude mít menší průměr atomu. A logicky z trendů periodické tabulky vyplývá, že jejich valenční elektrony jsou ve třetí vrstvě. Sodík má pouze jedenáct protonů v jádře. Má jedenáct protonů v jádře a jen jeden elektron ve valenční vrstvě. Takže přitahování není až tak silné jako v případě chloru, který má sedmnáct protonů v jádře. I když má více elektronů, sedm, tyto protony se budou silněji přitahovat. Takže pokud se jen podíváte na trend v periodické tabulce, očekávali byste, že neutrální atom sodíku bude větší než neutrální atom chloru. Protože tento prvek má více protonů. A tak jsem nakreslil ionty v tom videu. Řekl jsem, že když disociují ve vodě, budu mít velký sodíkový iont a menší iont chloru, což není pravda. Protože, přemýšlejte nad tím... mě na to upozornil jeden z diváků a má pravdu, a já jsem si to měl uvědomit... Co se stane, pokud tyto věci ionizujete? Tento prvek ztratí elektron, že? Odevzdá elektron tomuto prvku. Takže jeho elektronová konfigurace bude vypadat mnohem podobněji neonu. Nyní nebude mít žádné elektrony ve třetí vrstvě, ve třetím energetickém stavu. Takže nyní bude mít průměr atomu, který bude mnohem podobnější neonu tady, že? Protože si vyplní druhou vrstvu. Takže vlastně sodíkový iont je zcela nesprávně. Sodíkový iont bude mít průměr atomu podobný jako neon. Vlastně bude o něco menší než neon, protože má stejnou elektronovou konfiguraci, ale má o proton navíc. Takže sodíkový iont bude vlastně menší. Protože se zbaví elektronu ve třetí vrstvě a chloridový kationt získal elektron, takže má kompletní třetí vrstvu. Takže chloridový iont se zvětší. Takže v tomto videu o rozpustnosti jsem měl vyměnit místa mezi sodíkem a chlorem, alespoň z hlediska velikosti. A samozřejmě jsem ukázal, jak disociují ve vodě a toto by bylo přitahováno ke kyslíkové části vody, a na konci byste měli část s vodíky. Ale na to se můžete podívat ve videu o rozpustnosti. Nemění to smysl videa. Ale myslím, že je zajímavé poukázat na to, že když ionizujete neutrální atomy, mohou se významně změnit, zejména z hlediska jejich relativní atomové velikosti. V každém případě doufám, že Vám to připadalo zajímavé.
video