Periodická tabulka prvků
Periodická tabulka prvků (1/9) · 8:56

Klasifikace prvků v periodické tabulce Rozdělení prvků do skupin periodické tabulky.

Navazuje na Elektronová konfigurace atomů.
V tomto videu se zaměříme na periodickou tabulku. Rozdělíme prvky do skupin, které budu označovat tak, jak je postupně budeme procházet. Skupiny jsou svislé sloupce periodické tabulky. Když to vezmu odsud, vidím, že všechny tyto prvky jsou v jednom sloupci. Takže patří do stejné skupiny. Můžeme jí říkat první skupina. Také vidíme, že i tyto prvky jsou v jednom sloupci. Takže také patří do jedné skupiny, které můžeme říkat druhá skupina. V označování můžeme dál pokračovat. Toto je 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. skupina. Teď se vrátím sem nahoru, kde mám další svislé sloupce, takže skupiny 13, 14, 15, 16, 17, a konečně 18. To je první způsob, jak označit skupiny. Dalším způsobem je, označit první skupinu jako 1A a druhou jako 2A. Potom přeskočíme skupiny 3 až 12 a budeme pokračovat. Takže 1A, 2A, toto tedy bude 3A, 4A 5A, 6A, 7A a nakonec 8A skupina. Tento druhý způsob označování skupin se hodí, pokud se chceme zabývat valenčními elektrony. Přejděme nyní k pojmu perioda. Perioda je vodorovná řada periodické tabulky. Když se podíváme na první periodu a projedeme celou tabulku, najdeme v ní vodík a také helium. Přejdeme-li na druhou periodu, máme tu lithium, berylium, bor, uhlík, dusík, kyslík, fluor a neon. A stejně můžeme označit i ostatní periody jako 3. 4. 5. a 6. Všimněte si, že v tady na videu nemám úplně celou tabulku. Nemám tu totiž dost místa a stejně bychom se všemi těmi prvky nezabývali. Zaměřme se nejprve na kovy. Vezměme si alkalické kovy. To co si řekneme o kovech budu zapisovat červeně. Alkalické kovy se nachází v první nebo také 1A skupině. Takže prvky jako lithium, sodík a draslík jsou alkalické kovy. Alkalické kovy jsou měkké, stříbrné kovy, které jsou extrémně reaktivní. Skvělá věc u prvků zařazených do skupin je, že prvky v jedné skupině mají podobné chemické vlastnosti. Všechny alkalické kovy tedy reagují podobně. Například všechny reagují s vodou. A všechny alkalické kovy jsou tak reaktivní, že se v přírodě samostatně nevyskytují. Když se půjdete projít, nikdy nenajdete sodík ležet někde na zemi. V přírodě se nachází ve sloučeninách s ostatními prvky. Podívejme se teď na vodík, protože je také v první skupině, ale není alkalickým kovem. Vodík je nekov. Označím ho pro vás zeleně. Všechny nekovy budu značit zeleně. Vodík je výjimka v první skupině. Přesuňme se ke kovům alkalických zemin. Ty najdeme tady ve druhé skupině nebo také v 2A. Takže prvky jako hořčík, vápník a stroncium jsou kovy alkalických zemin. Kovy alkalických zemin jsou reaktivní, ale ne tolik jako kovy první skupiny, přesto je také nenajdete čisté, ale ve sloučeninách s dalšími prvky. Znova platí, že kovy alkalických zemin budou podobně reagovat. Mají podobné chemické vlastnosti, což je příjemný důsledek jejich zařazení do periodické tabulky. Teď přejděme ke skupinám 3 až 12. Všechny tyto prvky jsou kovy. Pojďme si o nich obecně něco říct. Kovové vlastnosti kovů. Všechny kovy kromě rtuti jsou pevné při pokojové teplotě. Tady dole máme rtuť, která je při pokojové teplotě tekutá. Kovy jsou kujné, což znamená, že je můžete různě tvarovat. Lze je opracovávat. Nejsou křehké. Kovy jsou tvárné, to znamená že z nich jde vyrobit tenké dráty. Například měď. Tady máme měď. Z měděných drátů jsou elektrické rozvody v domácnostech. Takže kovy jsou dobré vodiče tepla a elektřiny. To jsou vlastnosti kovů, se kterými se setkáte ve většině učebnic. Srovnejme si je s nekovy. Pokud máte nekov v pevném stavu, bude křehký nikoliv tvárný jako kovy. Nekovy jsou špatné vodiče tepla a elektřiny. Takže se nachází v různých skupenských stavech. Zaměřme se na jednu skupinu nekovů. Budou to halogeny. Najděme si je v naší periodické tabulce. Nachází se v 7A nebo sedmnácté skupině. Patří mezi ně třeba fluor, chlor, brom. Tady máme naše halogeny. Halogeny jsou velmi reaktivní nekovy. Jsou často barevné a velmi žíravé. Název halogeny vlastně znamená tvůrci solí. K tomu se ještě vrátíme v příštím videu, kdy se budeme bavit o elektronových konfiguracích a řekneme si i proč jsou tak reaktivní. To jsou halogeny. Dále se podívejme na vzácné plyny. Vzácné plyny se nachází v 8A nebo také osmnácté skupině. Některé z nich jsou velmi známé jako helium, neon, argon, krypton. Tady jsou naše vzácné plyny. Jsou to bezbarvé plyny a jsou zpravidla velmi nereaktivní. Také o nich si něco povíme v příštím videu, kdy bude řeč o elektronových konfiguracích. Tady jsou další nekovy, které si popíšeme za chvíli. Nejprve chci mluvit o skutečnosti, že kovy většinou najdeme v levé části tabulky. Vezmu si znova červenou barvu. Můžete vidět, že všechny kovy jsou opravdu vlevo. A potom všechny nekovy označené zeleně, najdete tady na pravé straně tabulky. Dělící čára mezi nimi, kterou vám tu nakreslím, je taková klikatá čára. Uvidíme, jestli ji dokážu načrtnout. Dělící čára povede asi takto. Povede klikatě dolů v periodické tabulce. Některé prvky nacházející se na této čáře mají některé vlastnosti kovů i nekovů a nazývají se polokovy. Něco si o nich řekněme. Polokovy jsou samozřejmě jako kovy, jsou kovům podobné, ale jejich vlastnosti jsou někde mezi kovy a nekovy. Některé prvky, které řadíme mezi polokovy jsou bor, křemík, germanium, arsen, antimon, tellur a někdy se uvádí i astat. Záleží na tom, ze které knihy čerpáte. Takže vidíte, že některé prvky podél této klikaté čáry, jsou pokládány za polokovy. Neexistuje žádná oficiální definice polokovů, proto u některých prvků někdy vznikají nesrovnalosti. Zpravidla ale tyto řadíme mezi polokovy. Křemík je pravděpodobně nejznámější. Křemík je polovodič. Jde o polokov, takže je jako kov, a proto vede elektrický proud, ale v jiném rozsahu než kovy. Takže tyto polokovové vlastnosti mohou být někdy užitečné. Pojďme dál a označme zbytek prvků. Toto budou další kovy. A potom tady vpravo bude zbytek nekovů. Uhlík je nekov, dusík je nekov, kyslík, fosfor a síra jsou nekovy. Tohle je rychlý způsob, jak rozdělit tabulku podle několika jednoduchých definic. V dalším videu budeme více mluvit o elektronové struktuře a dostane se i na definici přechodných kovů.
video