Periodická tabulka prvků
Periodická tabulka prvků (4/9) · 5:34

Přechodné kovy Ukážeme si dvě různé definice přechodných kovů a zjistíme, v čem se liší.

Navazuje na Elektronová konfigurace atomů.
V posledním videu jsme si rozdělili prvky do skupin v periodické tabulce a skončili jsme u definice přechodných kovů. Přechodné kovy lze chápat dvěma způsoby. Když někteří učitelé zmíní přechodné kovy, myslí tím prvky od skupiny 3 do skupiny 12. Někteří tedy berou všechny tyto prvky jako přechodné kovy. Tím pádem všechny tyto prvky nalezneme v bloku d, že? Mluvíme tedy o orbitalech d. Měli byste už znát elektronové konfigurace pro pochopení tohoto videa. Toto byl jeden způsob, jak brát přechodné kovy. Avšak tento způsob je někdy moc obecný. Tady je další definice, kterou naleznete na stránce IUPAC. IUPAC je akronym pro Mezinárodní unii pro čistou a užitou chemii. Podle nich přechodné prvky jsou takové, které mají neúplný d slupku. Takže pokud mluvíme o orbitalech d, už víte, že existuje pět d orbitalů a každý orbital pobere maximálně 2 elektrony. A 5 krát 2 je 10. 10 tedy bude maximální počet elektronů, které se vejdou do orbitalů d. Pojďme to spočítat v naší periodické tabulce. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pro náš blok d. Napišme si elektronovou konfiguraci pro přechodné kovy a ukažme si, jak to sedí na definici IUPAC. Napišme si elektronovou konfiguraci železa. Máme tedy železo. Když bych chtěl napsat elektronovou konfiguraci, kterou budu vztahovat ke vzácným plynům. Takže ještě jednou, i když věřím, že už víte, jak na to, a proto vysvětlování nebudu věnovat příliš času. Ale pokud chci napsat konfiguraci pomocí vzácných plynů, začal bych argonem, což je vzácný plyn před železem, a napsal bych argon do závorek, takto. Tím se dostanu na 4. úroveň energie ve čtvrté periodě periodické tabulky prvků. Když se podíváme na tabulku, řekneme si a hele, to bude 4s¹, 4s², takže sem můžeme napsat 4s². A jsme u orbitalů d. Ještě jednou, když se podíváme na tabulku, abychom napsali elektronovou konfiguraci, vidíme 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektronů, což by bylo 3d⁶. A já bych napsal 3d⁶, 4s². A obojí je považováno za správné odpovědi. Nebudu více rozebírat pořadí jednotlivých orbitalů v tomto videu. To si nechám na jindy. Toto video se týká pouze definicí a identifikace prvků periodické tabulky. Takže každá z těchto bude správná elektronová konfigurace. A když se podívám na d orbitaly na jejich elektronovou konfiguraci, v d orbitalech je 6 elektronů. Toto je neúplná d slupka, protože celkově můžu obsadit 10 elektronů do orbitalů d. Tím pádem železo bude příkladem prvku, jehož atom má neúplnou d slupku. Železo je přechodným kovem. Pojďme si zkusit napsat elektronovou konfiguraci zinku. Začneme nalezením zinku v tabulce. Pokud chci elektronovou konfiguraci zinku, opět zamířím k nejbližšímu vzácnému plynu před ním, což je argon. Dám tedy argon do závorek. Poté se opět dostanu na 4. energetickou úroveň. Takže 4s¹...4s², tím pádem 4s². Pak spočítám d elektrony : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Výsledkem tedy bude 3d¹⁰. Mohl jsem stejně dobře napsat: argon v závorkách a za ním 3d¹⁰, 4s². Takže na tom nezáleží. Pojďme se zamyslet nad definicí pro přechodné kovy, Je to takový prvek, jehož atom má neúplnou d slupku. Pokud se podívám na d orbitaly pro zinek, jsou úplně plné. V d orbitalech mám 10 elektronů. Tím pádem je to úplná slupka. Neshoduje se to s definicí pro přechodné kovy. V definici se dále mluví o kationtech. Pojďme se zamyslet nad kationtem zinku. Zinek by vytvořil zinečnatý kation. Takže pokud chci napsat elektronovou konfiguraci zinku 2+ musím přemýšlet o tom, kam zinek dá svoje 2 elektrony. Pokud jdeme od neutrálního atomu zinku k zinku 2 plus, musíme vypustit 2 elektrony. A já už vím, že tyto dva elektrony se ztratí z orbitalů 4s. Odebereme tyto dva elektrony z elektronové konfigurace, a tím pádem nám zůstane 3d¹⁰. Teď tu máme kationt, který má ale stále úplnou d slupku. Úplně jsme zaplnili d orbitaly a kationt nemá neúplnou slupku, což znamená, že opět nesplňuje definici přechodných prvků od IUPAC. Zopakujme si to. Lze přemýšlet dvěma způsoby. Jeden je velmi obecný. Takže buď uslyšíte někoho mluvit o prvcích ze skupiny 3 až 12 ve smyslu přechodných kovů. Nebo druhou skupinu lidí, která bude o trochu více konkrétní a bude souhlasit s IUPAC. Je dobré znát obě možnosti.
video