Vyčíslování chemických rovnic
Vyčíslování chemických rovnic (2/9) · 4:37

Vyčíslení složitější chemické rovnice Vyčíslení spalovací reakce ethenu.

Navazuje na Chemické reakce a rovnováhy.
Podívejme se, zda dokážeme vyčíslit chemickou reakci s trochu složitějšími molekulami. Zde máme chemickou rovnici, která popisuje chemickou reakci. Tohle je spalovací reakce. Nalevo máme ethen (ethylen) v přítomnosti kyslíku. Na začátek potřebujeme trochu energie, abychom reakci rozběhli. Tato reakce pak sama uvolňuje energii, ale o energii se teď nebudeme bavit. Zde máme ethen, a tohle g v závorce značí, že je to plyn (angl. gas). Takže máme plynný ethen a molekulu kyslíku, což je forma kyslíku, kterou najdeme v atmosféře. Kyslík je také plyn. Spolu vytvoří plynný oxid uhličitý a kapalnou vodu. Tohle je typická spalovací reakce. A jak ji tedy vyčíslíme? Musíme zajistit, že máme stejný počet atomů od každého prvku na obou stranách. Když vidíte takovou složitější reakci… Tady mám kyslík ve dvou různých molekulách a hodně z těchto molekul je tvořena z více prvků, Vypadá to složitě. Kde začít? Tady to chce trochu umění a zkušenosti s vyčíslováním chemických rovnic. Obecně se snažíme vyčíslit nejprve ty molekuly, které jsou složeny z více prvků. a molekuly tvořené jedním prvkem nechat nakonec. Je to tak proto, že tyhle jsou složitější, budou ovlivňovat několik prvků zároveň. Nakonec můžeme zde ke kyslíkům dát takové číslo, aby to sedělo. Pokud bychom si naposled nechali ethen, tak pokaždé, když se snažíme vyčíslit uhlík, tak změnou počtu uhlíků také změníme počet vodíků. Tak bychom je pak museli vyčíslovat pořád dokola. Takže nejlepší je vyčíslit nejprve ty složitější molekuly, a jednoprvkové sloučeniny nechat nakonec. Pojďme to udělat. Začneme s uhlíkem. Zde mám dva uhlíky. Tady mám jen jeden uhlík. Takže to vypadá, že pro vyčíslenou rovnici potřebuji 2 molekuly oxidu uhličitého. Kyslík zatím neřešíme. Když sem dám dvojku, tak to změní počet kyslíků na pravé straně. Ale alespoň mám vyčíslené uhlíky. Teď mám 2 uhlíky na levé straně a dva uhlíky na pravé straně. Takže už se mi nikde neztrácí uhlíkové atomy. Pojďme se podívat na vodíky. Kyslíky necháme nakonec, protože zde máme molekulu, která obsahuje pouze kyslíky. Takže kyslíky necháme nakonec. Teď uděláme vodíky. Nalevo máme 4 vodíky. a napravo máme jen 2 vodíky. Nejlépe to napravíme tak, že tady budeme mít 2 molekuly vody. Teď zde máme 4 vodíky a tady taky 4 vodíky. Pojďme teď udělat kyslík. Vyčíslili jsme zatím uhlíky a vodíky. Kyslík je zajímavý, protože mi stačí spočítat, kolik zde mám kyslíků poté, co jsem změnil počet těchto molekul, a pak jen můžu nastavit tohle číslo, protože tím ovlivním jen počet kyslíků na levé straně. Teď mám na levé straně 2 kyslíky a na pravé straně to spočítám. Mám tady 2 krát O₂, takže zde mám 4 kyslíky. V každé molekule vody je 1 kyslík, Mám 2 molekuly vody, takže z nich mám 2 kyslíky. Takže na pravé straně mám 4 plus 2 kyslíky. Na pravé straně mám tedy 6 kyslíků. Na levé straně potřebuji také 6 kyslíků. Tohle číslo musí být šestka. Jak to udělám? Když budu mít 3 tyto molekuly, a každá má dva atomy kyslíku, tak budu mít dohromady 6 kyslíků. A tím jsme vyčíslili tuto spalovací chemickou reakci.
video