Vyčíslování chemických rovnic
Vyčíslování chemických rovnic (5/9) · 4:12

Vyčíslování chemických rovnic substitucí Jak efektivně vyčíslovat rovnice, ve kterých se části molekul během reakce nemění?

Navazuje na Chemické reakce a rovnováhy.
Pojďme se podívat, co se děje v této chemické reakci. Na straně reaktantů máme oxid železitý. Tohle je oxid železitý reagující s kyselinou sírovou. Produktem jsou síran železitý a voda. Chceme tuto chemickou rovnici vyčíslit. Rád bych, abyste teď pozastavili video a pokusili se ji vyčíslit. Předpokládám, že jste to zkusili, a že se vám ji snad podařilo vyčíslit. Pokud se vám to nepodařilo, tak možným důvodem neúspěchu je tato síranová skupina. Máte 4 atomy kyslíku, 3 atomy kyslíku tady, Máte 7 na této straně, pak máte 4 atomy kyslíku v síranu, ale máte 3 síranové skupiny. To je celkem 12 kyslíků, a pak máte další kyslík zde. To může být opravdu matoucí. Zejména ta síranová skupina. Klíčem ke zjednodušení je pochopit, že síranová skupina se nemění. Místo, abychom vyčíslovali všechny kyslíky, budeme vyčíslovat jen kyslíky mimo síranovou skupinu. Síranové skupiny pak vyčíslíme zvlášť. Abychom si to lépe představili, přepíšu tuhle rovnicí a udělám substituci. Řeknu, že síranová skupina je X. Celé to přepíšu. Je hezké, že mám pro tuto rovnici rezavou barvu. Řekněme, že mám nějaký oxid železitý. Jen přepisuji to, co mám nahoře. Oxid železitý plus kyselina sírová. Ale místo toho, abych psal H₂ a síranovou skupinu, budu psát H₂ a pak X. H₂ a pak X dává síran železitý. Síran železitý má 3 síranové skupiny. Takže X je síranová skupina. A má 3 takové skupiny. Síran železitý plus molekula vody. I když teď X představuje celou skupinu, pojďme s tím zacházet jako s prvkem. Musíme zajistit, že máme stejný počet X na obou stranách. Pojďme vyčíslit tuto chemickou rovnici. Začněme s železem. Tady mám 2 železa. A na pravé straně mám také 2 železa. To vypadá, že s železem nemusím dělat nic. Podívejme se nyní na kyslíky. Mám 3 atomy kyslíku na levé straně. Na pravé straně máme jen 1 kyslík. To ale můžeme změnit. Můžeme tady mít 3 molekuly vody. Pak tady budu mít 3 kyslíky. Nyní pojďme porovnat vodíky. Tady mám 2 vodíky, a tady mám 6 vodíků. Pokud jich mám tady 6, jak dostanu sem 6 vodíků? No, budu mít 3 molekuly kyseliny sírové. Každá z nich má 2 atomy vodíku. Teď mám 6 vodíků. Atomy vodíku, železa a kyslíku, které nejsou součástí síranové skupiny, jsou vyčísleny. Pojďme tedy vyčíslit síranové skupiny. Na levé straně máme 3 síranové skupiny. Udělám to fialovou. Máme 3 síranové skupiny. Na pravé straně jsou také 3 síranové skupiny. Takže je to v pořádku. Teď chceme udělat zpětnou substituci. U molekuly oxidu železitého jsme koeficient neměnili. Změnili jsme ale koeficient u kyseliny sírové. Pro každou molekulu oxidu železitého máme 3 molekuly kyseliny sírové. Tohle jsme neměnili. Na 1 molekulu oxidu železitého a 3 molekuly kyseliny sírové. nám vznikne 1 molekula síranu železitého a 3 molekuly vody. A jsme hotovi.
video