Vyčíslování chemických rovnic
Vyčíslování chemických rovnic (1/9) · 5:04

Vyčíslování chemických rovnic Umění vyčíslování chemických rovnic. Jednoduchý příklad na začátek.

Navazuje na Chemické reakce a rovnováhy.
Vyčíslování chemických rovnic je jedna z věcí, která v chemii dost lidi mate. Ale my si ukážeme, že když budeme pracovat pečlivě, tak nakonec uvidíme, že to není tak hrozné. Co je to vlastně chemická rovnice? Chemickou rovnici máme třeba tady. Popisuje chemickou reakci. Když vezmeme atom hliníku a přidáme molekulu kyslíku, která se skládá ze dvou atomů kyslíku, tak za vhodných podmínek vytvoří oxid hlinitý. Oxid hlinitý se skládá z 2 atomů hliníku a 3 atomů kyslíku. Dobrá. Možná si říkáte, k čemu vlastně je to vyčíslování rovnic? Máme chemickou rovnici, tak jaképak vyčíslování? No, mohli jste si všimnout, že nemáme stejné množství atomů na obou stranách. Kolik máme například atomů hliníku na levé straně? Na levé straně máme jeden atom hliníku. Kolik jich máme na pravé straně? Na pravé straně máme dva atomy hliníku. Atom hliníku se nám nemůže vytvořit z ničeho nic pomocí nějaké magické reakce. Musíte mít stejné množství hliníku na obou stranách a to samé musí platit pro kyslík. Tady na levé straně máme dva kyslíky. Tvoří molekulu kyslíku, která je složena ze 2 atomů kyslíku. Na pravé straně máme v oxidu hlinitém 3 kyslíky. Máme zde 3 atomy kyslíku. Ještě jednou zdůrazňuji, že atomy kyslíku se nemohou vytvořit jen tak z ničeho nic. Takže musíme vyrovnat počet hliníků na obou stranách. Tato dvě čísla se musí rovnat. Pak taky musíme vyrovnat počet kyslíků. Tohle číslo a tohle číslo se musí rovnat. Jak to tedy uděláme? Mohlo by nás třeba napadnout, že když tady máme 2 hliníky a tady jen 1, tak můžeme prostě zdvojnásobit počet hliníků zde. Můžu napsat dvojku před něj, takže teď máme dva hliníky a ne jen jeden. Takže teď mám 2 atomy hliníku a vypadá to, že hliník mám vyčíslený. A je to tak. Ale pořád nám nesedí kyslík. Tady mám 2 kyslíky a tady mám 3 kyslíky. Takže se musíme zamyslet, jak se dostaneme od dvojky ke trojce? Mohl bych ji vynásobit 1,5. Když to vynásobím jedenapůlkrát, dostaneme 3. Takže teď mám 3 kyslíky na této straně a 3 kyslíky na této straně. Většinou ale nemáme rádi zlomky v chemických rovnicích, protože vlastně molekulu nemůžeme rozpůlit. Chceme jen celá čísla. Jak to uděláme? Tohle je podobné jako v algebraických rovnicích. Můžeme vynásobit obě strany stejným číslem, abychom se zbavili tohoto desetinného čísla. Pokud vynásobíme obě strany dvojkou, tak toho dosáhneme. Tohle bude 4, tohle bude 3 a tady bude 2. Udělejme to. Vynásobím obě strany 2. Takže místo 2 atomů hliníku budeme mít 4 atomy hliníku. Pojďme vlastně nejdřív napsat tu chemickou reakci. Hliník plus molekula kyslíku, která má dva atomy kyslíku, nám zreagují na... Tohle jsou reaktanty, tohle jsou produkty. ...oxid hlinitý. Takže abychom se zbavili čísla 1,5 a přeměnili jej na celé číslo, vynásobíme vše dvěma. Tady máme vlastně jedničku. Udělám to jinou barvou. Zde máme automaticky jedničku. Takže vynásobíme vše 2. Takže 2 krát 2 je... Udělám to tou samou barvou. 2 krát 2 jsou 4. To není ta samá barva. 2 krát 2 jsou 4. 1,5 krát 2 jsou 3. A 1 krát 2 jsou 2. Teď to zkontrolujeme. Kolik hliníků máme na každé straně? Na levé straně máme 4 hliníky. A kolik máme na pravé straně? Taky mám 4 hliníkové atomy. Kolik mám kyslíků na levé straně? Mám 3 molekuly kyslíku. Každá molekula má dva atomy kyslíku, takže mám 6 kyslíku nalevo a mám 2 krát 3 kyslíky napravo, takže taky 6. Má rovnice je teď vyčíslena.
video