Chemické rovnice a vzorce
Přihlásit se
Chemické rovnice a vzorce (12/13) · 12:58

Empirický vzorec z hmotnostního složení Odvození empirického vzorce podle hmotnosti jednotlivých složek (prvků).

Navazuje na Strukturu atomu.
... Před pár videii jsem přišli na to, jak z empirického vzorce dostat hmotnostní složení. A když říkám hmotnostní složení - máme třeba empirický vzorec H2O, cože je zároveň molekulární vzorec. A pak jsme zvládli zjistil, kolik procent vody tvořil kyslík a kolik vodík. Došli jsme na to takto řekli jsme si, že hmotnost kyslíku je 16 at. hm. jednotek. Hmotnost vodíku je 1. Hmotnost celé molekuly je 2krát hmotnost vodíku 2 krát 1, plus 16 je hmotnost kyslíku, takže to bude 18. A pak jsme si řekli, že obsah kyslíku je prostě 16/18. Obsah kyslíku je 16/18. Teď už nepotřebuju svoji kalkulačku. Myslím, že to bylo něco kolem 88 % nebo 88,9 % kyslíku. Takže teď se na to podívejme jinak. Zkusíme, jestli můžeme začít hmotnostním obsahem, procentuálním obsahem jednotlivých prvků a potom přijít na empirický vzorec. Myslím, že v prvním videu jsem napsal empirický špatně. Takže nebudu dělat video o pravopisu. Myslím, že tady má být napsáno e a správně má být i, ale to nás v českých titulkách vůbec nezajímá. Empirický vzorec. Takže zpátky k empirickému vzorci. Udělejme si pár cvičení, uvidíme, jestli se někam dostanem. Takže než začneme, udělám si místo, periodickou tabulku mám tady dole. Řekněme, že mám tašku něčeho. A 75 % té tašky je rtuť. Hg. A řekneme, že těch zbylých 25 % tašky je chlór. ... Takže otázka je, jaký je empirický vzorec tady té věci, pokud vím, že je to všechno jedna látka s jedním druhem molekuly. Takže jaký je empirický vzorec? ... Takže řekněme, že máme 100 gramů této látky. Ano? A vybral jsem 100, protože je to prostě pěkné číslo, se kterým se dobře pracuje. Takže mám 100 gramů té látky. Pokud máme 100 gramů, kolik gramů rtuti tam je? V té látce je 75 % rtuti, takže jí máme 75 gramů. A zbytek je 25 gramů chlóru. Možná se ptáte, odkud jsem vzal ty čísla? No, počítal jsem s těmi 100 gramy, mohli bysme vzít klidně 112 gramů nebo 7 gramů, ale s takovými čísly by se hůř počítalo. Takže máme 100 gramů. Otázka je, 75 gramů rtuti - kolik je to vlastně molů? Musím přepočítat gramy na moly. Pojdˇme na to opačně. Jeden mol rtuti, jenom vyberu vhodnou barvu, takže jeden mol rtuti je 6,02krát 10 na 23 atomů rtuti. Jaká je hmotnost toho jednoho molu? Je to rovno hmotnostnímu číslu (relativní hmotnosti) rtuti v gramech. Takže se podíváme na hmotnostní číslo rtuti. Rtut je přechodný kov. Je to jeden z těch mála kovů, které jsou tekuté za pokojové teploty. Takže tady máme rtuť. Její hmotnostní číslo je 200. Hmotnostní číslo je 200. Samozřejmě existuje i rtuť, která má hmotnost 201 Ale pro zjednodušení, řekněme 200. Takže 1 mol rtuti váží 200 gramů. Jak jsem to zjistil? Hmotnostní číslo rtuti. Jeden atom rtuti má hmotnost 200 atomových hmotnostních jednotek. Takže jeden mol rtuti - 6,02 krát 10 na 23 atomů rtuti. má hmotnost tolik gramů. Takže namísto 200 at. hm. jednotek na atom, máme 200 gramů na mol. To je jednoduchý přepočet. Jen se podíváte na hmotnostní číslo a řeknete, že je to tolik gramů, Pokud máte přesně mol té látky. Dobrá. A co jeden mol chlóru? Uděláme totéž. Podíváme se do periodické tabulky. Chlór má hmotnostní číslo, řekněme, 35 Má opět různé izotopy. Ale řekněme, že hmotnostní číslo je 35. Takže jeden atom chlóru váží, ale neměli bychom říkat, že váží. Jeden atom chlóru má hmotnost 35 at. hm. jednotek. Takže 6,02krát 10 na 23 atomů chlóru nebo jeden mol chlóru bude mít hmotnost 35. 35 gramů. Takže kolik molů rtuti mám? Najdu si svoji kalkulačku. Takže mám 75 gramů rtuti. Jeden mol rtuti má hmotnost 200 gramů. Takže můžeme jen 75 vydělit 200 a to mi řekne, kolik molů mám. 75 děleno 200 je rovno 0,375 molů rtuti. Jak jsem to zjistil? Jeden mol rtuti má 200 gramů. Já mám jenom 75 gramů rtuti, takže mám menší část, zhruba 0,375 molů rtuti. Takto jsem vyjádřil počet atomů rtuti, který mám. Mol je vlastně 6,02krát 10 na 23 atomů rtuti. Takže mám 0,375krát Avogadrovou konstantou atomů rtuti. Dobrá. A teď pojďme na chlór. Mám 25 gramů chlóru. Jeden mol chlóru je 35 gram. Takže 25 děleno 35 molů. To je kolik? 25 děleno 35 se rovná 0,714 molů chlóru. Tyto čísla nejsou přesné. Protože když zdvojnásobíte toto číslo, nedostanete dvojnásobek tohoto čísla. Když zdojnásobíte toto, nedostanete tohle. Ale toto je zhruba dvakrát tolik molů chlóru jako mám molů rtuti. Takže mi to říká, že na každý atom rtuti, pamatujte, že mol je jen číslo, na každý atom rtuti mám 2 atomy chlóru. Takže empirický vzorec bude na každou rtuť dva chlóry. Mám dva chlóry, právě tady. A ty čísla nepasují úplně akorát. Obzvláště v opravdovém světě, pokud se budete snažit něco empiricky zjistit, čísla budou málokdy vycházet. Vždycky se tam může dít něco dalšího, třeba tam může být trocha jiného prvku. Ale je to dost přesné na to, abychom mohli říct, že poměr rtuti a chlóru je zhruba 1:2. Ano? To je to číslo. Na každý atom rtuti máte zhuba dva atomy chlóru. Máte jich dvakrát tolik. Takže můžeme říct, že máme dvakrát tolik atomů chlóru v té naší tašce než atomů rtuti. Přibližně. I když toto je trochu víc. Toto je spíš 0,75. Ale je to dost blízko na to, abychom věděli, že mám chlorid rtuťnatý. Tady. Pojďme zkusit ještě nějaká. Uvidíme, k jakým číslům dojdeme u tohoto. Máme další tašku a 9 % z ní je hořčík (Mg). ... A řekněme, že zbytek tašky, takže 91 %, je jód (I). 91 % je jód. Takže budeme dělat opět to samé. Předpokládáme, že máme 100 gramů. Takže 9 gramů je hořčík a 91 gramů je jód. A teď zkusme zjistit, kolik molů hořčíku, respektive jaká bude hmotnost jednoho molu hořčíku a jednoho molu jódu. Takže to napíšu. Jeden mol hořčíku. A ještě jeden mol jódu. ... Poj'dme to zjistit. Takže hmotnostní číslo hořčíku je 24. Máme izotop s hmotnostním číslem 24. Hořčík má 24 a když už jsme tady dole, podíváme se na jód. 127. Je to 127. Jód je jeden z halogenů. Takže se na to mrkněme. Ten má 127 a tento 24. Raděj to napíšu. 127 a 24. Takže jeden atom jódu má hmotnost 127 at. hm. jednotek. Takže celý mol, tedy 6,02krát 10 na 23 atomů jódu. bude mít hmotnost 127 gram. Jen vezmete relativní atomovou hmotnost a přesně tolik gramů bude mít jeden mol. Takže jeden mol hořčíku bude mít 24 gramů. Takže teď ještě zjistíme, kolik molů každého máme. Máme 9 gramů hořčíku. Jaká část jednoho molu to je? Mol má 24 gramů. Takže je to rovno 9/24 molům hořčíku. A kolik je 9 lomeno 24? 9 děleno 24 je rovno 0,375. To je vlastně stejně jako v minulém příkladě, kde jsme taky dostail 0,375. A 91 gramů jódů bude kolik? 91 gramů jódu. Celý mol jódu bude mít 127 gramů. Takže to bude 91/127 molů jódu. A kolik je 91/127? A mám pocit, že dostaneme dost podobná čísla. 121 děleno 127 je rovno 0,716. Měl bych udělat příklad, kde to bude vycházet jinak. Tady máme stejné poměry jako v minulém příkladu, 0,72 molů jódu zhruba. A tolik molů hořčíku. Takže máme zhruba dvakrát tolik atomů jódu než atomů hořčíku. Ano? Na každý atom hořčíku máme přibližně dva atomy jódu. Vím, že to není úplně 1:2, ale je to dost blízko. Takže tento vzorec je jodid hořečnatý. Právě tady. A to je empirický vzorec. Možná nakonec v každé molekule budou dva hořčíky a čtyři jódy. To nevíme. Ale víme, že poměr hořčíku a jódu je 1:2. V dalším videu se budu snažit najít příklad, s nějakým jiným poměrem, ať to máme zajímavější. Každopádně doufám, že vám tohle trochu pomohlo.
video