Kyseliny a zásady
Přihlásit se
Kyseliny a zásady (10/10) · 12:31

Acidobazická titrace Použití acidobazické titrace pro zjištění množství kyseliny šťavelové.

Navazuje na Chemickou vazbu.
... Tento příklad jsem převzal ze čtvrté kapitoly z knihy Chemie a chemická reaktivita, kterou napsali Kotz, Treichel a Townsend a učinil jsem tak s jejich svolením. Takže pojďme na příklad. 1,034 gramu vzorku kyseliny šťavelové s nečistotami se rozpustilo ve vodě a byl přidán acidobazický indikátor. Vzorek vyžaduje 34,47 mililitrů 0,0485 molárního hydroxidu sodného, abychom dosáhli rovnovážného bodu. Jaká je hmotnost kyseliny šťavelové a jaké je hmotnostní procento ve vzorku? Takže ještě předtím, než se pustíme do počítání, popřemýšlíme, co se vlastně děje. Máme jednu kyselinu šťavelovou, která vypadá takto. Jsou to dvě karboxylové skupiny spojené, pokud Vám to něco říká. Podívejte se na seznam s organickou chemií, pokud s echcete dozvědět o tomto dozvědět více. Takže máme dvojnou vazbu ke kyslíku a potom další vazbu k vodíku. Tak to máme i u dalšího uhlíku. ... Toto zde je kyselina šťavelová a je to zajímavá kyselina, protože může darovat 2 protony. Tento proton může být vzat a tento proton může být darován. A je to vlastně trvale stabilní. Pokud Vám to nic neříká, nevadí. O tom se naučíte více v organické chemii. Ale to důležité, co si zde máte uvědomit, je, že 2 protony byly vzaty. ... Nyní každá molekula hydroxidu sodného - pamatujte, když to dáte do vody, tak disociuje a Vy nad tím přemýšlejte jen jako o hydroxidu - každá molekula hydroxidu může chytit jeden z vodíkových protonů. Takže pro každou molekulu kyseliny šťavelové budete potřebovat 2 hydroxidy - jeden, aby vzal tento vodíkový proton a další, aby vzal tento vodíkový proton. Takže napišme rovnovážnou rovnici se kterou se tu zabýváme. Takže začneme s kyselinou šťavelovou. Má dva vodíky - to je H2 - 2 uhlíky a potom 4 kyslíky: O4. Je rozpuštěná ve vodě, takže je to vodný roztok. A k tomu přidáme hydroxid sodný. ... Říkal jsem Vám, že budete potřebovat dva hydroxidy, abyste zcela neutralizovali kyselinu šťavelovou. Takže budete potřebovat 2. A to je také v našem vodném roztoku. A když reakce proběhne, tento ztratí oba vodíkové protony, dovolte mi to nakreslit. Bude to vypadat takto. Žádný vodík, takže je to C2O4. Bude to mít záporný náboj -2. A vlastně si umíte představit, že to bude přitahováno k těmto kladně nabitým sodíkům. A 2 sodíkům přesně. Takže toto je záporný náboj -2. Můžeme to sem napsat, pokud chcete -2. A potom máte sodíky tady. Máte tyto dva sodíky s náboji plus 2. A celá tato molekula bude neutrální. Jsou vzájemně přitahovány. Jsou stále ve vodném roztoku. A potom, hydroxid odevzdá protony a pak Vám zbyde jen voda. Takže plus 2 moly nebo 2 molekuly v závislosti na tom, jak se na to podíváme, plus 2 vody. Použiji stejnou oranžovou barvu. Plus 2 H2O. Jeden ze 2 vodíků ve vodě je z kyseliny šťavelové, takže 2 tyto vodíky v těchto 2 molekulách vody přichází z celé jedné molekuly kyseliny šťavelové. Nyní se podívejme na matematickou část. Máme 34,47 mililitrů tohoto roztoku, který má hydroxid sodný. A já to převedu na litry, abychom to snáze počítali s molaritou tady. Takže máme 34,47 mililitrů, to můžeme napsat k roztoku, ale chápeme, že je to ten případ. Takže nyní máme 1 litr na 1000 mililitrů. A tohle nám dá - mililitry se pokrátí - 34,47 děleno 1000 je 0,03447 litrů 0,485 molárního roztoku hydroxidu sodného. Takže zjistěme, kolik skutečných molekul hydroxidu sodného máme. V tomto roztoku. A známe jeho koncentraci, je 0,485 molární - takže to napišme jinou barvou - 0,485 molární. Tato informace nám umožňuje zjistit skutečný počet molekul hydroxidu sodného. Takže toto chceme vynásobit - máme 0,485 molů hydroxidu sodného na každý litr roztoku. To nám říká molarita. Máme 0,485 molů na litr. Takže litry se vykrátí, teď potřebujeme použít kalkulačku. A toto nám řekne, kolik molů hydroxidu sodného máme v tomto roztoku. Takže, použiji kalkulačku. Tak. Fajn, dovolte mi vynásobit tato dvě čísla. Takže máme 0,03447 krát 0,485, to se rovná - nechte mě to dát sem: 0,167. A máme zde jen 3 důležitá čísla, takže je zaohkrouhlím. Takže budeme mít 0,0167. Takže to přesunu přes obrazovku. Toto se bude rovnat 0,0167 a nám zbydou moly hydroxidu sodného. ... Nyní víme, že toto množství molů hydroxidu sodného bude zcela reagovat s takovým množstvím kyseliny šťavelové, jaké máme. Nyní víme, že potřebujeme 2 moly na každý mol kyseliny šťavelové. Nebo na každý mol kyseliny šťavelové, který zcela zreaguje, potřebujeme 2 moly tohoto. Takže mi dovolte toto napsat. ... A potom to zabarvíme. Takže potřebujeme 2 molekuly hydroxidu sodného, to jsme zjistili z naší rovnovážné rovnice zde a je patrné, že potřebujeme 1 mol nebo 1 molekulu, která vezme tento proton a potom potřebujeme jinou molekulu, aby ten proton vzala. Takže potřebujeme 2 moly hydroxidu sodného na každý mol kyseliny šťavelové. Na každý mol H2C2O4. ... Takže v podstatě to jen podělíme 2. Nechte mě zase vytáhnout kalkulačku. Takže jen podělíme 0,0167 dvěmi. Zase tři důležité číslice, 0,00835. Takže toto bude 0,00835 molů kyseliny šťavelové, H2C2O4. ... Takže máme počet molů, ale ještě zjistíme hmotnost. A my známe molární hmotnost kyseliny šťavelové. Dovolte mi to napsat. Víme, že vodík má molární hmotnost - nechte mě napsat to takto - pokud máte mol vodíku, má molární hmotnost 1 gram. Pokud máte - a toto jde ruku v ruce s hmotností atomu - pokud máte uhlík, jeho molární hmotnost je 12 gramů. A pokud máte kyslík, jeho molární hmotnost je 16 gramů. Takže jaká je molární hmotnost kyseliny šťavelové? Máme 2 vodíky, takže to jsou 2 gramy, že? 2 krát 1 gram. To jsou 2 vodíky zde. Máme 2 uhlíky, takže to bude plus 24 gramů, 12 gramů pro každý z uhlíků. A potom máme 4 kyslíky, pokud máme 1 mol, tak je to 16 gramů. Takže to bude plus 64. Takže kolik nám to vyjde celkem? 24 plus 64 je 88, že? 2 plus 6 je 88, správně. Takže je to 88 plus 2, to je 90 gramů. Takže kdybyste měli mol kyseliny šťavelové, bylo by to 90 gramů. Takže byste řekli, že 90 gramů je pro mol H2C2O4. ... Takže se vraťme k matematice. Přepíšu to sem. Víme, že máme 0,00835 molů kyseliny šťavelové, H2C2O4. ... A známe její molární hmotnost. Víme, že to je 90 gramů - nechte mě to udělat v jiné barvě, tato barva začíná být monotónní - víme, že máme 90 gramů H2C2O4 na každý mol H2C2O4. To je její molární hmotnost. A nyní to jen vynásobíme tímto číslem a zjistíme gramy kyseliny šťavelové. Toto a toto se pokrátí. A potom jen vezmeme toto číslo, které vynásobíme 90, takže to bude 90. Takže toto říká předchozí odpověď, což je číslo molů kyseliny šťavelové krát její molární hmotnost. To nám říká gramy kyseliny šťavelové. Takže dostaneme 0,75. Zaokrouhlím to na 2 platná desetinná místa, máme celkem 3 platné cifry. ... 90 není přesné, takže je to trochu - ale já jsem to zaokrouhlil na 3 platná desetinná místa. Takže 7 -- 0,752. To se rovná 0,752 gramů kyseliny šťavelové : H2C2O4. A myslím, že jsme část otázky zodpověděli. Takže první otázka je, jaká je hmotnost kyseliny šťavelové? Právě jsme to zodpověděli. Odpověď je přímo zde: 0,752 gramů. Další část je, jaké je hmotnostní procento zastoupení ve vzorku? Vzorek kyseliny šťavelové s nečistotami je přímo zde, má 1,034 gramů. Takže musíme říci, jaké procento je 0,752 z 1,034. Vezměme si opět kalkulačku. Takže máme 0,752 děleno 1,034 a dostaneme 72,7%. Takže odpověď na druhou část je přímo zde: 72,7%. Zjistili jsme, že tento ředěný vzorek kyseliny šťavelové obsahuje 72,7 kyseliny šťavelové. ...
video