Skupenství a fázové přeměny
Skupenství a fázové přeměny (5/9) · 9:14

Kovalentní vazby, kovové a iontové krystaly. Jedny z nejpevnějších molekulárních struktur jsou ty, které obsahují kovalentní, kovové a iontové vazby.

Navazuje na Základy termodynamiky.
video