Vyčíslování chemických rovnic
Vyčíslování chemických rovnic (4/9) · 4:37

Vizuální pochopení vyčíslování chemických rovnic Detailnější rozbor vyčíslení reakce mezi ethenem a kyslíkem.

Viděli jsme už několik příkladů vyčíslování chemických rovnic. A viděli jsme, že když chceme vyčíslit tuto rovnici, tak začneme s uhlíky. Mám 2 uhlíky na straně reaktantů. Oba jsou v molekule ethenu. Proto chci také 2 uhlíky na straně produktů. Nyní mám na straně produktů jen 1 uhlík. Takže jsme prostě dali sem dvojku, takže teď máme 2 molekuly CO₂ na jednu molekulu ethenu. Ale to není konec vyčíslování. Nyní reakce produkuje 2 molekuly oxidu uhličitého. Mohli byste si ale říct: "Proč dáváme tuhle velkou dvojku před celou molekulu oxidu uhličitého? Tyhle malé číslíčka jsou hezčí. Proč bychom rovnou nemohli dát malou dvojku semhle?" To ale nemůžeme udělat, protože tím bychom změnili molekulu. Už by to nebyl oxid uhličitý. Byla by to tahle divná věc, která ani v přírodě neexistuje. Tohle C₂O₂. Tímto bychom změnili reakci. Když vyčíslujeme chemickou reakci, tak ta samotná reakce popisuje nějaký děj, i když není vyčíslená. Pokud není vyčíslená, tak jen nemá správný počet molekul. Jedinou věc, kterou můžeme měnit, je počet molekul. Nemůžeme měnit počet atomů v molekulách. Proto nemůžeme měnit tyto čísla v dolním indexu. Můžeme to vysvětlit také jinak. Pojďme si ty molekuly nakreslit. Ethen vypadá takto. Dvojná vazba mezi uhlíky. Na každém uhlíku jsou navázány 2 vodíky. Takže máme 2 uhlíky a 4 vodíky. Molekulární kyslík O₂ vypadá takto. Je to kyslík vázaný dvojnou vazbou ke kyslíku. Pak tu máme oxid uhličitý. Je to uhlík, na který jsou dvojnou vazbou navázány dva kyslíky. A nakonec tu máme vodu. Vodu udělám trochu jinou barvou. Ve vodě jsou na kyslík navázány dva vodíky. Tady napíšu znaménka plus. Takže pokud bychom dali malou dvojku sem, tak bychom tím měnili strukturu, měnili bychom identitu molekuly. Ale to nechceme. My chceme za produkt mít oxid uhličitý. Kolik molekul oxidu uhličitého ale vzniká za každou molekulu ethenu? Takže pak si řekneme, že tady máme 2 uhlíky. Tady chceme taky 2 uhlíky. Nechceme ale změnit strukturu, takže napíšeme dvojku před to. Takže budeme mít 2 tyto molekuly. Pokud si to chcete lépe představit, můžeme si tady tu druhou molekulu napsat. Nyní jsme vyčíslili uhlíky. Dva uhlíky na straně reaktantů a dva uhlíky na straně produktů. A teď přejdeme k vodíkům. Takže máme 4 vodíky tady, a tady máme jen 2. Tak co kdybychom měli 2 molekuly vody? Tak si můžeme nakreslit ještě jednu molekulu vody. Takže O-H… Napíšu ty čísla ještě tady. Takže dvojku sem a dvojku tady. A teď chceme vyčíslit kyslíky. Takže na této straně máme 2 kyslíky a na této straně máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 kyslíků. Takže potřebujeme 6 kyslíků také na straně reaktantů. Potřebujeme 3 tyhle molekuly. Takže ještě nakreslím 2. A teď to vychází. Máme 2 uhlíky na obou stranách. Máme 4 vodíky na obou stranách. Tady jsou v ethenu, a tady ve vodě. Máme také 6 kyslíků na obou stranách. Tady jsou některé kyslíky v oxidu uhličitém a některé v molekulách vody. Tady jsou všechny kyslíky v molekule kyslíku. Všimněte si, že jsme nezměnili strukturu samotných molekul. Jen jsme změnili počet molekul, což jsou tyto velká čísla před chemickými vzorečky.
video