Chemická rovnováha
Přihlásit se
Chemická rovnováha (1/1) · 10:57

Rychlokurz chemie - Chemická rovnováha Hank Green vám vysvětlí základy chemické rovnováhy a Le Chatelierův princip. Také se dozvíme pár pikantních detailů ze života Fritze Habera a Le Chateliera.

Život musí být vyvážený. Chceme mít vyvážený účet, stravu, vyvážený poměr mezí prací a zábavou a taky zdravé vnitřní ucho, abysme pořád nepadali. Mnoho věcí s tou rovnováhou může zamávat. Jeden dlouhý večer v hospodě vám může rozhodit finance, stravování i mezilidské vztahy. Ve vědě používáme pro vyváženost termín rovnováha. Rovnováha může být například porušena v biologických ekosystémech. To naštěstí občas nevadí, protože příroda si najde cestu k obnovení rovnováhy. Pokud se třeba přemnoží jeleni v lese, tak jim dojde jídlo, prostor, přijdou predátoři a populace se vrátí zpátky na svou původní hodnotu. A já si třeba občas můžu dát párek v rohlíku, bez toho abych ohrozil svou vyváženou stravu. Musím to ale vyvážit něčím, co nebylo vyrobeno v McDonaldu. Často nám připadá, že chemické reakce mají začátek a konec. Začnete s reaktanty, proběhne chemická reakce, a vylezou vám produkty. Hotovo. Ale to není vše. Většinou neskončíte u čistých produktů. Chemické reakce také hledají rovnováhu. Je běžné přemýšlet o chemických reakcích jako jednoduchých přímočarých dějích. Ale ve skutečnosti reakce nikdy neskončí. Fakt nikdy. Když reaktanty reagují za vzniku produktů. čímž běžně definujeme chemickou reakci, je to přesněji nazýváno přímá reakce. Ale někdy probíhá i obrácená reakce, kde se produkty mění zpět na reaktanty. Tomu říkáme zpětná reakce. Proč se to vlastně děje je těžké vysvětlit bez černého pásku z chemické termodynamiky, ale souvisí to s Gibbsovou energií a reakcemi probíhajícími samovolně. reakce jsou rovnovážné, pokud probíhají v obou směrech. Nejde jen o jednu reakci, která proběhne jednou. jde o miliony a biliony reakcí, jdoucí různými směry. A když přímá a zpětná reakce probíhají stejnou rychlostí, nastane chemická rovnováha. A i když všichni chceme mít vyvážený život, v tomto případě nám to občas vadí. Ve skutečnosti se hodně chemiků snaží chemickou rovnováhu obejít. Chtějí ji uzpůsobit tak, aby v ní bylo co nejvíc potřebných produktů. na vrub rovnováhy, kterou hledá příroda. Ukažme si například Haberů proces, který produkuje amoniak ze dusíku ve vzduchu. Když jsme jsme o ní mluvili dříve, popisovali jsme ji jako jednosměrnou reakci, protože to nám stačilo. Bohužel jsem vám lhal. Pardon. Alespoň to víte ode mě, a ne z reklam na ulicích. Ve skutečnosti chemické reakce probíhají rovnovážně. Když vodík a dusík reaguje na amoniak jejich koncentrace se snižuje. čímž se zmenší pravděpodobnost, že spolu budou reagovat. Takže rychlost přímé reakce se zpomalí. Zároveň roste koncentrace amoniaku, který se může zpětně rozpadat na původní plyny a rychlost zpětné reakce se zvýši. Nakonec dojde k tomu, že oba tyto procesy běží stejnou rychlostí. Potom už se nemění koncentrace žádného z plynů. Dusík a vodík stále reagují na amoniak, a zároveň dochází k rozpadu amoniaku na dusík a vodík. to ale neznamená, že se reakce zastaví. Reakce se nikdy nezastaví, akorát už nezměříme žádné změny, protože vše co se děje v jednom směru je vyváženo směrem opačným. Proto používám pro tyto reakce dvojitou šipku, což znamená, že proces probíhá v obou směrech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsou upřednosťnovány, když teplo přidáváme, takže ve vysokých teplotách probíhají více endotermní reakce. Naopak exotermní reakce, při kterých se teplo uvoňuje, jsou upřednostněny při nízkých teplotách. A protože exotermické reakce produkují teplo, to potom zvýhodní endotermní reakce. Takže když teplo přidáme, tak posuneme rovnováhu doleva. Ale když teplo odebíráme chlazením, tak reakce poběží do prava. Možná vás napadlo, že když to je pro chemiky tak důležité, jak to zjistí přesně? Jak zjistí, kolik které látky bude v rovnovážné směsi, kolik čeho mají přidat nebo jaká má být teplota a tlak? Asi vás nepřekvapí, že nám k tomu pomůže matematika. K číslům se dostaneme příště, ale teď si pojďme hrát. Mluvil jsem o Haberově procesu, protože jde o jednoduchou a významnou reakci, a taky ji studoval Le Chatelier. Ale není to efektní reakce. Mnohem zajímavější je rovnováha mezi dvěma kobaltnatými komplexy, Jeden z těchto iontů je růžový a druhý modrý. Rovnováhu můžeme vychýlit přidáním HCl. To zvýší koncentraci chlórů a posune reakci doprava na modrou stranu. Pokud přidám vodu, tak se reakce posune zpět do růžové. Super! Navíc můžu změnit rovnováhu teplotou. Pokud přidám teplotu, jakobych přidával reaktanty, Asi tušíte, že když teplotu snížím, tak se rovnováha vrátí zpět. Můžeme tuhle reakci posouvat doleva či doprava klidně celý den, ale asi už máte představu. Rovnováha není o neměnnosti. Jde o udržení rovnováhy za měnících se podmínek. A teď si půjdu dát řecký salát, abych vybalancoval párky v rohlíku, které jsem měl o víkendu. Díky za sledování epizody rychlokurzu chemie. . . . . . . . . . .
video