Přihlásit se

Celá čísla a násobení zlomkem Whole number and fraction multiplication concept

Vypočítejte: 2 krát 4/3 se rovná 8 krát něco. Zastavte nyní video a pokuste se vymyslet, co sem patří. Předpokládám, že jste se o to pokusili, a teď to spolu spočítáme. 2 krát 4/3 můžeme vnímat doslova jako... Když přepíšete 4/3, je to to samé jako 2 krát, a místo, abych napsal znova 4/3, napíšu sem 4 krát jedna třetina. I když to vypadá, že je to to samé, tak jsem napíši čtyřikrát 1/3. 1/3 plus 1/3 plus 1/3 plus 1/3. Pokud je každá z nich třetina, pak ve skutečnosti máte čtyři třetiny. Toto jsou 4 třetiny. 2 krát 4/3 je to samé jako 2 krát doslova 4 třetiny. A co s tímhle? Tohle se bude rovnat... Zkopíruji to a vložím to sem. Tohle budeme mít dvakrát. Zde je jedna skupina třetin, je to čtyřikrát 1/3, nebo také skupina 4 třetin, a pak ještě jedna a sečteme je. Doslova máme dvakrát 4 třetiny. Pojďme je sečíst. Co tu tedy máme? Máme tu hromadu třetin a potřebujeme je sečíst. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 třetin. Aby bylo jasnější, co jsem právě udělal, tak si nebudeme všímat závorek a prostě to sečteme dohromady. Teď to tedy udělám. Mám 8 třetin a sečtu je dohromady. Dostanu 8/3. Vymažu závorky... Takže snad je jasné, že se to rovná 8 krát 1/3. Mám zde 8 třetin. Když se vrátíme k původní otázce, 2 krát 4/3 je to samé jako 8 krát 1/3. Už jsme viděli, že 8 krát 1/3 je doslova 8 třetin. Můžeme to napsat jako 8 lomeno 3. Použiji jinou barvu. 8 lomeno 3.
video