Přihlásit se

Porovnávání hodnot na číselné ose Compare values on a number line

Porovnejte dvě hodnoty na číselné ose. Předpokládejte uvedenou číselnou osu Takže zde máme nulu a můžeme vybrat buď větší než, menší než nebo rovno 1 mínus x. Zapřemýšlejme, co je 'x'. Tady je 'x'. Je nalevo od nuly. Je dokonce nalevo od -1. Tedy 'x' je zcela jistě záporné číslo. A je to záporné číslo které je dokonce nalevo od -1. Je tedy mezi -1 a vypadá to, že někde mezi -1 a -2. Takže to může být -1,6 nebo... Jo, je to přibližně 1,6, plus mínus. Tedy pokud je 'x' rovno -1,6, a to je pouze můj hrubý odhad, kolik může být 1 - x? 1 - (-1,6) je to stejné jako 1 + 1,6, což je 2,6. Když změníte znaménko u záporného čísla, přesouváte ho doprava. Takže ho přesunete právě sem. 0 je určitě měnší než výraz vpravo. Jen ze znalosti, že 'x' je záporné číslo, odečtete záporné číslo od 1 je to samé jako přičtení absolutní hodnoty záporného čísla. Tak dostanete číslo, které je větší. Bude to číslo větší než 1. Pokud víte, že 'x' je záporné a my víme, že 'x' je záporné právě podle číselné osy. Necháme si zkontrolovat odpověď a vidíme, že jsme měli pravdu.
video