Přihlásit se

Měření úseků řešené příklady; Measuring Line Segments

Kolik je BD? Takže když zadání zní BD, ptají se vás na délku úseku BD. Což znamená délka úsečky z bodu B do bodu D. Bod B leží na hodnotě -2, bod D na hodnotě 5, takže měříte vzdálenost mezi -2 a 5. Takže vlastně můžete říct, že to je 5-(-2), a že 5-(-2) je to samé jako 5+2, čili 7. Nebo to můžete doslova spočítat. Spočítejte tu vzdálenost: 1, 2, abyste se dostali k 0. Dále: 3, 4, 5, 6, 7, abyste se dostali až k hodnotě 5. Nebo můžete také říci, "Hele, musím jít o dvě vpravo, abych se dostal k 0, a musím jít o dalších pět vpravo, abych se dostal k 5, takže se to bude rovnat 7." Pojďme na další příklady. Znovu, kolik je BD? No, zde je to vzdálenost mezi 1 a 4. Vzdálenost mezi 1 a 4 je rovna 3. A teď ještě jeden příklad. Kolik je AD? Bod A leží na hodnotě -5, bod D leží na hodnotě 4. Jdeme vpravo od -5 k 0, což je pět, a pak jdeme vpravo o další čtyři. 5+4=9 Čili, "Hele, začínáme na -5 a končíme na 4. 4-(-5) je to samé jako 4+5, což se rovná 9.
video