Přihlásit se

Vytváření ekvivalentních zlomků (početní) Jak početně vytvoříme ekvivalentní zlomek? Ukážeme si, že násobení nebo dělení čitatele a jmenovatele stejným celým číslem vytvoří ekvivalentní zlomek.

video