Přihlásit se

Vytváření ekvivalentních zlomků (početní) Jak početně vytvoříme ekvivalentní zlomek? Ukážeme si, že násobení nebo dělení čitatele a jmenovatele stejným celým číslem vytvoří ekvivalentní zlomek.

V tomto videu chci, abyste si opravdu osvojili myšlenku, že když máme zlomek a vynásobíme čitatele i jmenovatele stejným číslem, dostaneme shodný zlomek. Pojďme se se nad tím zamyslet. Zkusíme vynásobit jmenovatele dvěma. Tvrdím, že když vynásobíme i čitatele dvěma, dostaneme shodný zlomek. Jmenovatel měl hodnotu 6, takže tady bude 12. Čitatel je 4, a když ho vynásobíme dvěma, tak dostaneme 8. Tvrdím, že 8/12 je shodné se zlomek 4/6. Zobrazím to zde. Místo, abych měl 6 stejných dílků, mám teď 12 stejných dílků. Každý z 6 rozdělím na 2. Takhle funguje násobení dvěma, máme dvakrát tolik stejných dílků. Máme jich dvakrát tolik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kolik z nich je vybarvených žlutě? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 8/12 Nejde o žádná kouzla! Pokud máme dvakrát tolik dílků, musíme jich vybarvit dvakrát tolik, abychom měli vybarvenou stejnou část z celku. Jde to i naopak. Funguje to nejen pro násobení. Stejně tak můžeme dělit čitatele a jmenovatele stejným číslem. Pak také dostaneme shodný zlomek. Co se stane, když to vydělím dvěma? Když to vydělím dvěma... ...budu mít poloviční počet dílků. Teď mám jenom 3 shodné dílky a tvrdím, že když udělám to samé pro čitatele, vyjde mi shodný zlomek. 4 děleno 2 je 2. Tvrdím, že 2/3 je stejný zlomek jako 4/6 a také jako 8/12. Pojďme si to zase ukázat na obrázku. Měli jsme 6 shodných dílků, ale teď budeme mít jenom 3. Můžeme spojit některé z těchto dílků dohromady. Tyto dva a tyto dva a nakonec můžeme spojit tyto dva. Máme pořád stejný celek, ale teď máme pouze 3 shodné dílky a 2 z nich jsou vybarvené. Tyto zlomky mají stejnou hodnotu. Plyne z toho důležité ponaučení: Když vynásobíte čitatele a jmenovatele stejným číslem, dostanete zlomek shodný zlomek. Když vydělíte čitatele a jmenovatele stejným číslem, dostanete také shodný zlomek. Když už to víme, zkusíme si udělat příklad na zlomky. Mám 5/25 a chci, aby měl hodnotu například T lomeno 100. Jaká bude hodnota T? Vidíme, že jmenovatel se změnil z 25 na 100, byl tedy vynásoben 4krát. Jestli chcete shodný zlomek, musíte i čitatele vynásobit 4krát. T se tedy rovná 20. 5/20 je to samé jako 20/100. Máme 5/25 a chceme ho přepsat na hodnotu ?/5. Co s tím? Uděláme to naopak. Chceme dostat hodnotu 1/?. V čitateli dostameme z 5 číslo 1 tak, že vydělíme 5, abychom z 5 dostali 1. A stejně musíme vydělit jmenovatele. Když vydělíme jmenovatele 5, 25 děleno 5, dostaneme 5. Tyto zlomky jsou shodné, 1/5 je shodná s 5/25 a také s 20/100.
video