Graf paraboly - příklad 1 Vliv velikosti koeficientů v rovnici paraboly

video