Matice při řešení soustavy rovnic Využití inverzní matice při řešení soustavy rovnic.

video