Přihlásit se

Příklad: Sčítání s rozkladem sčítance Potrénujeme si sčítání s rozkladem sčítance, které nám může velmi pomoci při počítání příkladů z hlavy.

To, co chci v tomto videu vypočítat je 53 plus 17. A způsob jakým to budu dělat je: rozdělení 53 a potom přeskupení čísel. To pochopíte, až to za chvilku vysvětlím. 53 plus 17 je to samé jako... V podstatě rozdělím 53 na desítky a jednotky. Takže 53 můžeme přepsat jako 50 plus 3. To je 53, že ano. A to můžu dát takto do závorek. Tady ty zahnuté věci jsou levá a pravá kulatá závorka. To znamená: Začni s výpočtem s tím, co je uvnitř závorek. Takže 53 je to samé jako 50 plus 3 a stále zde máme plus, máme plus 17. Teď bych mohl prostě sečíst 50 plus 3 a potom přičíst těch 17. To by nás ale zavedlo tam, kde jsme byli předtím. Ale my chceme vypočítat, kolik je to dohromady. Takže to přepíšu a dostanu stejnou věc: 50 plus 3 plus 17 Teď mohu nejprve vypočítat 3 plus 17. Zde nejprve sčítám 50 plus 3, protože je mám v závorce. Tady sčítám 3 plus 17 jako první. Toto mohu udělat u sčítání. Mohu měnit pořadí, ve kterém sčítám. Takže tady nejdříve sčítám 50 plus 3. Tady sčítám nejdříve 3 plus 17. Kolik se to tedy bude rovnat? Bude se to rovnat... Mám zde 50 plus... Kolik je 3 plus 17? 3 plus 7 je 10, takže 3 plus 17 bude 20. Takže to bude 50 plus 20. A to je kolik? To je 5 desítek plus 2 desítky, což se rovná 7 desítkám nebo 70. Pojďme na další příklad. Ten bude podobný jednomu cvičení, které je na Khan Academy. Takže si ho tady otevřeme. Říká se tu: "Doplňte řešení příkladu 41 plus 9". Podíváme na číslo 41 a rozložíme ho. 41 je to samé jako 40 plus co? To je samozřejmě 40 plus 1. Potom zde máme plus 9. Toto plus 9 je tady to plus 9. Teď to mění pořadí, ve kterém sčítáme. V závorce máme 40 plus 1 a potom přičítáme 9. To je to samé jako 40 plus 1 plus 9. Nejprve sečteme 1 plus 9. Když sečteme 1 plus 9, co dostaneme? Takže 1 plus 9 je kolik? To se bude rovnat 10. Všiměte si, že tento rámeček nám ukazuje, co bylo dříve v závorkách. V závorkách bylo 1 plus 9. To je 10. A kolik je 40 plus 10? To jsou 4 desítky plus 1 desítka, takže je to 5 desítek nebo 50. A jsme hotoví.
video