Přihlásit se

Další příklad seřazení desetinných čísel. Another ordering decimals example

video