Přihlásit se

Další příklad seřazení desetinných čísel. Another ordering decimals example

Pojďme se znovu podívat, jestli můžeme seřadit různá desetinná čísla, od nejnižšího po největší. Znovu vás vyzývám , abyste si zastavili toto video a zkusili si to sami. Takže, začněme u nejdůležitějšího místa, u jednotek. Žádné z těchto čísel nemá jednotku. Takže poté můžeme jít na další místo, což jsou desetiny. Toto číslo má 5 desetin. Toto 6 desetin. Toto 1 desetinu. Toto 5 desetin. Toto 1 desetinu. Takže, pokud se koukneme pouze na místa desetin, na ta, která mají nejméně desetin... toto má pouze 1 desetinu, a toto má 1 desetinu, toto 5 desetin toto 5 desetin a nakonec toto má 6 desetin. Takže, seřadili jsme je podle toho, co mají na prvním desetinném místě. Tato dvě mají stejný počet desetin. Pojďme se přesunout na setiny, abychom zjistili, které je větší. Toto číslo má 6 setin. toto má 5 setin, takže tohle je větší. Má více setin. Stejně desetin, ale více setin. A setiny jsou samozřejmě významnější než tisíciny, takže nezáleží, kolik má které číslo tisícin. Důležitější je, že toto má více setin, vlastně má více i tisícin. Ale teď se pojďme podívat na tyto dvě. Mají stejně desetin. Obě mají 5 desetin. Ale toto má 6 setin, zatímco tohle pouze 2 setiny, takže tohle je větší. A konečně, poslední číslo má 6 desetin, takže toto má nejvíce desetin ze všech. Takže se nemusíme dívat na žádná jiná desetinná místa. A jsme hotovi.
video