Přihlásit se

Důkaz - Vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice

video