Přihlásit se

Rozložení výrazu na součin (faktorizace) pomocí vytýkání Factoring a linear expression with rational terms

K rozložení výrazu použijeme distributivitu. Ve výsledku by v závorkách neměly být zlomky! Máme 1/2 plus 3m/2 Tady to máme znovu, já si to jenom přepíšu: 1/2 plus 3m/2. Podívejme se, co bychom mohli vytknout. Tady máme 1/2 a tady 3/2, takže můžeme 1/2 vytknout. Aby to bylo ještě jasnější, tak si to přepíšu. 1/2 můžeme přepsat jako 1/2 krát 1. a 3/2 můžeme přepsat jako 1/2 krát 3n. Podívejte, že 3n krát 1/2 jsou 3m/2 a 1 krát 1/2 je samozřejmě 1/2. A teď můžeme vytknout 1/2. Takže vezmeme 1/2 tady a 1/2 tady. A to se rovná 1/2 krát 1 plus 3m. A teď se podíváme, jestli to máme dobře. Máme 1/2 krát 1 plus 3m. Zkontrolujeme. A máme to správně.
video