Rozložení výrazu na součin (faktorizace) pomocí vytýkání Factoring a linear expression with rational terms

video