Přihlásit se

Deduktivní a induktivní uvažování Odhad počtu obyvatel v příštích letech na základě dřívějších dat.

Přemýšlejme o skutečném celosvětovém problému. Pro odhadnutí počtu obyvatel měst v příštích letech, jeden z městských pracovníků shromažďoval zápisky o populaci z minulých let. Udělal tabulku. Měl tabulku s roky počínajícími od roku 1950 a to vždy po desetiletích. Sbíral populaci obyvatel města v každém z těchto roků. Městskou populaci chtěl odhadnout pro roky 2015, 2018 a 2020. Pro výpočet, budeme používat induktivní uvažování nebo deduktivní? Nejdříve, než odpovíme, popřemýšlejme, co je induktivní a deduktivní uvažování. Induktivní uvažování hledá schéma nebo trend. Takže se hledí na trendy nebo schémata a pak se zobecňují. Můžete si to představit, jako druh extrapolace informací, které máme, a ty se pak zobecňují. Dedukci užíváme pro nějaké soubory dat nebo faktů a používáme je pro navrhování nebo odvozování některých dalších skutečností, které jsou pravdivé. Když zobecňujeme nemusíme vědět, zda nezbytný trend bude pokračovat, ale předpokládáme to. Nevíme na 100%, že to bude pravda. S deduktivním uvažováním ale víme, že to bude pravda. Začínáme s fakty. A pak odvodíme další fakta z těchto skutečností. Další fakta, která jsou pravdivá. Nyní, když máme pro město odhad, tušíme, že nebudeme znát přesný počet obyvatel pro roky 2015, 2018 a 2020. Ale když odhadoval populaci pro tato léta v budoucnosti, také nevěděl jaká bude ve skutečnosti v těchto letech. Nejlepší, co můžeme udělat, je vidět trend růstu zde, možná vidíme dané procento, rostoucí za každých 10 let. Nebo jaký je absolutní hodnota růstu každých 10 let. Možná, že i nadále trend bude pokračovat do roků 2015, 2018, 2020. Takže budeme hledat trend růstu přes toto 60leté období. A pak se to dá zobecnit z těchto let. Takže to bude induktivní uvažování.
video