Deduktivní a induktivní uvažování Odhad počtu obyvatel v příštích letech na základě dřívějších dat.

video