Přihlásit se

Odpovědi na otázky Brainwave - 2011 Sal odpovídá na otázky indického magazínu Brainwave.

Mám tady několik otázek, které jsem dostal od Braiwave, dětského vědeckého magazínu v Indii. První otázka je: "V září studenti z celého světa oslavovali Den učitelů a ohromující počet z nich by vám bezpochyby poslali přání a poděkování." Doufejme a děkuji všem za všechny děkovné vzkazy, které dostáváme na našem kanálu YouTube, a všechny ostatní. "Kdo byl tvůj oblíbený učitel a proč?" Musím říct, že jsem měl hromadu oblíbených učitelů. Oblíbených, myslím, z více důvodů, ale myslím, že existuje jeden společný jmenovatel. Řekl bych, že na střední škole učitelé, kteří... A nechci vybírat jen oblíbence Jsem si jistý, že opomíjím velmi důležité lidi, ale jmenuji pana Hernandeze. Poprvé jsem s ním měl hodinu Algebry II, ale byl také poradce pro tak zvanou Mu Alpha Thetu, což byla Math Honor Society a také matematického soutěžního týmu On byl v tomto náš poradce a slečna Kennedyová. Ona byla učitelka angličtiny a také instruktorka žurnalismu. Když jsem pracoval ve školních novinách, byla naší učitelkou a poradkyní. Myslím si, že to, čím se stali pro mě nezapomenutelnými a co bylo myslím velmi důležité pro můj vlastní rozvoj je to, že se mnou opravdu jednali jako se sobě rovným. Nikdy se na mě nedívali svrchu. Nikdy jsem neměl pocit "Já jsem učitel a ty jsi student." Byl to svým způsobem oboustranný tok informací. Připadalo mi skoro jako že jsme pracovali společně směrem ke společnému cíli. Pan Hernandez co se týče některých věcí které jsme dělali s matematickým týmem. Slečna Kennedyová s něčím co jsme dělali pro noviny. Byla prostě člověk, který byl sečtelější a zkušenější ale opravdu respektovala všechno co jsme dělali. Myslím, že pravděpodobně všichni učitelé které jsem měl a o kterých si myslím, že mě ovlivnili tohle bylo to, co jsem si z toho vzal. Pamatuji si dokonce, že v 5. ročníku jsem měl učitele Slečnu či paní Ellisovou a ta vedla své hodiny společenských věd pro 5. ročník trochu jako seminář na vysoké škole. Zřetelně si ji vybavuji, jak stála před třídou loupala pomeranč, a pokládala nám těžké otázky. Takový typ otázek, nad kterými byste se museli zamyslet na několik vteřin než by vás jen napadla nějaká zajímavá myšlenka nebo byste pokračovali v hloubání cestou domů. Pamatuji si na slečnu Krauseovou a slečnu Rucellovou na základní škole. Byly nadané učitelky a znovu, měly schopnost definovat, jaké byly jejich vlastní osnovy. Dávaly nám výzvy a práci na skutečně kreativních projektech. Když si vezmete třeba hodinu umění, často je to velmi stereotypní, je to jako malování podle čísel pro nedostatek lepších slov, ale pamatuji si, že když jsme dělali umělecké projekty v kontextu nadané třídy bylo to skutečně velmi nelimitované. Bylo to ve stylu - tady jsou nějaké pomůcky - vytvořte něco a myslím, že to byl velice silný vzkaz a umožnil studentům opravdu rozvinout jejich tvořivost místo toho, aby se jen řídili podle vzorce. Celkově si myslím, že to byli učitelé, kteří skutečně něco očekávali od studentů a chovali se k nim s úctou, i přestože ti studenti byli očividně v rané fázi učebního procesu. Také, předpokládali, že studenti byli schopni skutečné tvořivosti. Přidám ještě jednoho učitele, Doktora Santaniu. v nižších a vyšším stupni střední školy, jsem navštěvoval kurzy na univerzitě New Orleans a doktor Santania byl profesor parciálních diferenciálních rovnic. Vzal si mě pod svá křídla a na léto jsem byl v podstatě jeden z jeho výzkumníků. Chodíval do malé počítačové učebny, kde jsem pracoval a mluvil o svém výzkumu. Vyměňovali jsme si nápady navzájem. Dobře, jste profesorem na univerzitě, ale jste ochoten trávit čas s šestnáctiletým nebo sedmnáctiletým. Tohle bylo pro mě silné poselství a skutečně si myslím, že to vybudovalo moje vlastní sebevědomí a přinutilo mě myslet si, že bych mohl něco dokázat. Otázka č. 2, jaký typ studenta jste byl ve škole? Byl jsem dítě, které milovalo, tak jsem miloval - tohle je docela zajímavá odpověď, myslím - miloval jsem hodně probírané látky a nenáviděl jsem hodně vyučovacích hodin. Velká část probírané látky mi přišla opravdu velmi, velmi zajímavá, Jen se mi nelíbila, jak někdy byla prezentována a nebyla to chyba učitele. Řekl bych, že to byla častěji chyba učebnice nebo osnov obecně. Obecně řečeno, všechno bylo zbaveno souvislostí. Učili jste se, jak si "půjčovat" čísla, ale nikdo vám neřekl, proč si je "půjčujete". ani se nikdo nikdy neptal studentů proč tohle funguje, bez příležitosti přemýšlet, proč to funguje. Vídávali jste spolužáky, jak se učí nazpaměť konkrétní poučku na konkrétní zkoušku a pak při další zkoušce, nebo do příštího měsíce, ji zapomněli a příští rok, když se probíralo téma, které stavělo na té samé poučce kdybyste rozuměli intuitivně té původní ta druhá by byla také intuitivní, znovu se učí nazpaměť původní poučku. Skutečně se mi nelíbilo, co se dělo a někdy jsem, nenapadá mě lepší slovo, Myslím, že jsem někdy "vyváděl" kvůli tomu. Trochu jsem se "uklidnil" ke konci střední školy, ale dříve, ne že bych byl dítě, které má problémy s poslušností, ale rozhodně jsem zažil hodně učitelů, kteří mluvili s mou matkou o tom, že Sal se úplně nezapojuje v hodině. Myslím, že jak jsem se dostal na univerzitu, měl jsem dost štěstí, že jsem šel na místo, kde bylo hodně intelektuální zvědavosti. Byla tam kultura lidí, kteří se chtěli učit a čestně si myslím, že Massachusettský technologický institut je v tomto poněkud unikátní. Kultura opravdu je, jsou jiné věci, které se dějí na kampusu, ale většina lidí tam se skutečně chtěla učit a není žádná ostuda říci, že jste ve skutečnosti fascinován něčím akademickým. Zatímco na spoustě škol na světě, skoro musíte skrývat, že se o něco zajímáte. Vím, že to byl přesně ten případ co se týče mé zkušenosti ze střední školy, že i když jsem byl něčím fascinován nechával jsem si to pro sebe a někdy přestože jsem si užíval mluvení s učitelem, nechával jsem si to pro sebe. Nechtěl jsem ani, aby moji spolužáci viděli, že jsem s učitelem mluvil někdy jsem nemluvil s učitelem ze strachu, že bych vypadal jako učitelův oblíbenec nebo něco takového a myslím, že někdy jsem si to možná příliš vynahrazoval v opačném směru. Řekl bych - dávám dlouhou odpověď plnou odboček- Řekl bych, že jako student jsem byl rozhodně intelektuálně zvídavý. Rozhodně mě bavilo zamýšlet se nad věcmi. Nelíbilo se mi, když mi bylo dáváno, nerad jsem "maloval podle čísel" , hádám, že je to jednoduchý způsob a často jsem se hádal s částmi školního systému, které chtěly, abyste "malovali podle čísel" a chtěli, abyste se pohybovali stejným tempem jako všichni ostatní a chtěly, abyste prostě přijímali věci bez zpochybňování. Ano, občas to vedlo k určitým problémům. Číslo 3: "Mohl byste nám říci o jakémkoli zážitku nebo zjevení, které jste mohl mít když jste vyrůstal a které utvářelo váš postoj k učení se a učení druhých?" Byla jich hromada. Myslím, že jeden příběh vyprávíme teď často, protože Shantanu nyní pracuje v Khan Academy, je jejím prezidentem. Prvně jsem ho potkal v 10. ročníku na matematické soutěži a potkali jsme se ve finále té matematické soutěže. Byla to "okresní" matematická soutěž. V posledním kole jsem byl já, Shantanu a byl tam další chlapec a Shantuna mě porazil a tak to byl dobrý zážitek, pokořující zážitek, ale nad rámec toho, zatímco jsme soutěžili, vlastně jsme si trochu popovídali. Vlastně se ukázalo, že přestože jsme byli oba ve stejném ročníku, on byl o matematickou třídu přede mnou. Zeptal jsem se ho, jak se to stane? Řekl, "No, vyhnul jsem absolvováním testu matematickému kurzu, který právě navštěvuješ. Pro mě to bylo zjevení. Nevěděl jsem, že je to možné. Poté jsem šel zpět na střední školu a na administrativní oddělení. Řekl jsem: "Můžu se vyhnout kurzu absolvováním testu?" Oni odpovědli ve stylu: "Oh, nejsme si vědomi něčeho takového". To co udělal Shantanu bylo to, že probudil možnost, že to můžeš udělat. Skončilo to tak, že to bylo o hodně těžší, ne těžší, co se týče osvojení si probírané látky, ale o hodně těžší, co se týče přesvědčení systému, že by vám mělo být povoleno vyhnout se něčemu testem a jakmile jste prokázal, že něco umíte, mělo by vám být dovoleno přejít na další věc. To mi dalo energii to udělat a opravdu to urychlilo moje vlastní učení a upřímně mi umožnilo mít hodně těch zážitků, které jsem právě zmínil, podobně jako doktor Santania. Nikdy bych na střední neabsolvoval kurs parciálních diferenciálních rovnic na Univerzitě v New Orleans kdybych neměl ten rozhovor s Shantanem, který otevřel mou mysl myšlence, že opravdu můžete, nevím, jak to lépe říct, bojovat proti systému a jít svým vlastním tempem. Myslím, že ostatní poznatky, jakmile jsem začal chodit na kurzy na univerzitě, dokonce na střední škole, univerzitní docházka byla naprosto dobrovolná a já toho občas využil a uvědomil jsem si, že jsem se naučil o hodně lépe z knihy než mnohdy v hodině. Nebylo to o tom, že hodiny jsou od základu špatné. Mám na mysli, dělám tu všechna tahle Youtube videa. Je to prostě o tom, že kniha mi umožnila učit se mým vlastním tempem. Jestliže mě něco zmátlo, mohl jsem si přečíst ten stejný úsek textu desetkrát. Jestliže mi něco přišlo jednoduché, mohl jsem to jen tak přelétnout. V hodině bylo těžké zůstat soustředěný. Vždycky jsem zjistil, že jsem buď ztracený nebo se nudím. Jen párkrát jsem byl v hodině přesně tam, kde jsem měl být, přesně spojen s tempem třídy. Na Univerzitě v New Orleans, kde jsem strávil v podstatě 11. a 12. ročník na střední škole, jsem se z velké míry ukazoval na zkoušky, ale dělal jsem hodně studia podle mého vlastního tempa a to co se se mnou táhlo, když jsem šel na MIT bylo to, že jsem si uvědomil, že navštěvování hodin, možná to funguje u někoho, ale nefungovalo to u mě. Miloval bych hodiny, které by byly interaktivní, které byly prakticky zaměřeny. Měl jsem rád laboratorní práce. Ve všech hodinách počítačových věd, jsem vynechával hodinu a šel jsem do počítačové učebny a pracoval na svých projektech a cítil jsem, že se učím látku mnohem lépe než sezením v přednáškové učebně pro 300 lidí a posloucháním přednášky. Bylo mnohem lepší si s tím pohrávat. Myslím, že by bylo ideální, kdybychom měli videa na požádání, tak aby v případě, že jsem byl zvědavý ohledně určitého tématu, jsem mohl dostat nějaká videa, zastavit je, znovu je pustit, sledovat je tak často jak bych potřeboval, ale pak mít všechen ten čas navíc a přednostně se zbytkem mých vrstevníků a profesorem poblíž, tak abych si skutečně mohl "pohrávat" s látkou a něco budovat. Cítím, že toto je nejlepší učení. To je to, o co se snažíme v Khan Academy. Snažíme se čas učení založit na interakci na "hraní" a pomáhání jeden druhému, na tom nechat lidi být lidmi a dovolit aby mnoho základních dovedností bylo získáváno vlastním tempem jednotlivce prostřednictvím videa na vyžádání a prostřednictvím cvičení. Chci se vyjádřit srozumitelně. Řekl jsem, že jsem měl hodně rád učebnice a stále mám rád učebnice, zrovna teď jich mám mnoho rozečteno, ale myslím, že kombinace videí na vyžádání a cvičení, které poskytují okamžitou zpětnou vazbu mohou být lepší pro účely učení vlastním tempem. Když mi bylo 16 a snažil jsem se prokousat nějakou knihou o integrálech nebo knihou o parciálních differenciálních rovnicích, je to hutné čtení a musíte být velmi vytrvalý, abyste to celé přečetli. Rád bych měl desetiminutové video na přesné téma, na které jsem byl připravený a byl bych býval rád trénoval problémy, kde není každá druhá odpověď prostě na konci knihy. Máte okamžitou zpětnou vazbu, víte, jak postupovat při jednotlivých krocích řešení daného problému. Víte, na jaká videa se podívat, jestliže nevíte, jak si poradit s tím problémem a ta videa nejsou jen nezáživný text, ve skutečnosti se někdo snaží přenášet na vás intuici, snaží se přenášet nejenom metodologii, ale opravdu umění matematiky nebo vědy. Otázka č. 4: "Co vás nejvíce fascinuje na učení se o přírodních vědách?" Opravdu to je to, že věda je skutečně o tom snažit se najít pravdu ve vesmíru. Nikdy pravděpodobně nepoznáme veškerou pravdu na světě, ale myslím, že to je to, co odděluje lidi od všech ostatních živočišných druhů to, že víme, že jsme prostě od přírody zvědaví a od přírody v úžasu nad tajemstvími vesmíru. Věda je náš nejlepší nástroj při snaze "odtajemnit" tajemno. Upřímně to předkládá ještě více a ještě více hlubokých tajemství jak se noříte hlouběji a hlouběji do vědy. Už jenom touto cestou - prací na videích Khan Academy jsem se dostal mnohem hlouběji v mnoha odvětvích vědy, ale to mi dalo mnohem více uznání pro to, jak hluboké jsou otevřené otázky a stejně tak věda, když se někdo opravdu zajímá o vědu, působí to na tu část lidského instinktu, který Vás dostane do úžasu, že si začínáte vážit toho, kde se ve vesmíru nacházíte a co vesmír může být nebo jak může být nebo jak propletený a elegantní ve skutečnosti vesmír, v kterém existujeme, je. Je to prostě vzrušující. Otázka č. 5: "Jako učitel, který měl dopad na mnoho životů, máte nějakou radu pro naše mladé čtenáře, kterým se těžko soustředí na jejich studium, nebo si nevedou dobře při zkouškách? Ano, moje hlavní rada je tato. Co nejvíce zkoušejte přemýšlet na tím, co se učíte. Nezkoušejte se pouze "našprtat" na zkoušku. Nesnažte si zapamatovat poučky. Pokud cítíte, že poučky, na které koukáte jsou pro váš současný vývoj mimo vaše chápání, pak zpozorněte, podívejte na to, co jste se učili minulý rok, předminulý rok. Dostaňte se do bodu, kde už pochopíte proč jsou tyto věci intuitivní a doufejme si pustíte Khan Academy videa a to je to, co zkoušíme dělat. Ukázat Vám, proč jsou tyto věci intuitivní, proč to nejsou pouze poučky k zapamatování. Jakmile jednou začnete přemýšlet nad věcmi, už nad nimi budete přemýšlet pořád. Moje žena vtipkuje, že mi často zabere hodinu a půl vynést odpadky, protože vynesu odpadky ven a zatímco je držím, občas pouze zírám na oblohu řekněme 10 minut protože nad něčím přemýšlím. Nejzábavnější může být nad něčím přemýšlet a čím více přemýšlíte nad něčím, tím Váš mozek utváří spojení. Jakmile procházíte více a více pokročilými kurzy, začnou se zdát více a více zřejmé. Téměř si řeknete, proč je tohle nový kurz. To je pouze přirozený vedlejší produkt toho nad čím jsem už přemýšlel a upřímně to Vám pomůže ne pouze ve vašem vzdělání. Myslím si, že vám to pomůže být kreativnější osobou. To, na čem opravdu, opravdu záleží je schopnost vidět věci, kde je ostatní lidé nevidí, vidět lepší způsoby dělání věcí, vidět inovace, propojení, které ostatní lidé nevidí. Řekl bych, přemýšlejte tak moc, jak můžete, učte se tak hluboce, jak můžete, ujistěte se vaše základy jsou tak silné jak můžou být, a poté, pokud tu jsou obyčejné a všední aspekty současných školních systémů a našich současných zkoušek, podívejte se na to jako na hru, která Vám umožní se dostat do dobrých věcí a to tak, jak na to pohlížím. V mém vlastním vzdělání jsou jistě momenty, kdy jsem si myslel, že je to hloupost, že mě nutí do tohoto nebo tamtoho, ale řekl jsem si, že to musím udělat, pokud se chci dostat do bodu, kde budu více přemýšlet a nahlížet na opravdu super věci. Ano, řekl bych, přemýšlejte tak moc, jak můžete, pouze tak můžete opravdu vytáhnout z věcí to, co je nejdůležitější. A u věcí, které i potom stále nejsou zábavné. tak si pouze připomeňte, že je to jen kousek z maratonu. To vám pomůže se dostat tam, kam se pídíte, a kde bude váš život zábavnější. Doufejme, že už teď je to trochu zábava.
video