Přihlásit se

FICA daň Jak se vypočítává daň FICA a co znamená

V prvním videu o sociálním zabezpečení jsem mluvil o tom, daň, kterou platíte za sociální zabezpečení se nazývá FICA daň. Co v tomto videu chci udělat, je za prvé: vysvětlit vám, co vlastně FICA znamená a potom se trochu zamyslet nad tím, jak se vlastně vypočítá. Takže za prvé, co přesně znamená? Doslova je FICA zkratka pro Federální zákon o pojistném To je význam této zkratky. Takže to je FICA, někteří tomu říkají dokonce FICA daň. FICA daň Neslouží jen pro podporu sociálního zabezpečení nebo abych byl přesnější zabezpečení podpory důchodců, veteránů a lidí s postižením. To je také součástí FICA daně a část je pro Medicare (program zdravotního pojištění). A abych to ujasnil... Je to tedy součást našeho sociálního zabezpeční neboli to, s čím si sociální zabezpečení spojujeme, což je ve skutečnosti OASDI mám to správně? OASDI (Old Age, Survivors And Disability Insurance Program) Takže, část toho je na sociální zabezpečení a tato část je 12,4% ... hrubého příjmu ale polovina z toho je placená zaměstnavatelem a druhá polovina zaměstnancem. Za chviličku si to spočítáme. 6,2% a 6,2% Část je placena zaměstnavatelem a je součástí daně ze mzdy. Částka, kterou platí zaměstnavatel nad rámec hrubé mzdy zaměstnanci. Spočítáme si to za chvilku. Další věc, na kterou se FICA používá, je Medicare... ... Toto je na celkovou částku 2,9% hrubého přijmu zaměstnance nebo 1,45% z daně ze mzdy placené zaměstnavatelem a 1,45% zaměstnancem. Když tyhle dvě věci sečtete, dostanete konečnou FICA daň 15,3%. 15,3% .. ještě jednou, polovina je placena zaměstnavatelem a polovina zaměstnancem. Nyní uděláme výpočty, aby mělo trochu konkrétnější smysl to, o čem mluvím, že je tahle FICA daň. Představte si, že vyděláváte 100 000 dolarů ročně a to je hezké číslo, protože se s ním lépe počítá. Potom váš zaměstnavatel... zaměstnanec Napíši to to takto... Zaměstnavatel ... Zaměstnanec... Na sociální zabezpečení váš zaměstnavatel z toho přispívá 6,2%. Nad rámec vašeho platu 100 000 dolarů navíc zaplatí ještě 6,2 % nebo 6 200 dolarů... Zaměstnanecl také zaplatí 6 200 dolarů a to bude odečteno z platu, takže dostanou o 6 200 dolarů méně a potom Medicare... to udělám růžově Na Medicare bude zaměstnavatel přispívat 1 450 dolarů. Stejně jako předtím je tato částka nad rámec hrubého přijmu 100 000 dolarů a zaměstnanec zaplatí 1 450 dolarů ze své hrubé mzdy. Celková částka zaplacená zaměstnavatelem... Celkova castka zaplacena zamestnavatelem... je 7 650 dolarů jako daň ze mzdy za tohoto jednoho zaměstnance a celková částka zaplacená zaměstnancem je úplně stejná: 7 650 dolarů. Pro ujasnění, když chcete někoho zaměstnat a platit jim 100 000 dolarů roční hrubou mzdu, musíte kromě 100 000 dolarů ještě počítat s 7 650. Celková suma, kterou platí zaměstnavatel, je... celková suma, kterou platí... Nebo se na to můžeme podívat jinak... Celková částka, kterou musí zaměstnavatel zaplatit, když zahrnete plat, bude 107 650 dolarů, aby pokryli hrubou mzdu včetně této daně ze mzdy. Čistá mzda, kterou obdrží zaměstnanec Cista mzda,kterou obdrzi zamestnanec. a ve skutečnosti toto není ani čistá mzda, neměl bych tomu říkat čistá mzda... Zaměstnanec dostane po zaplacení FICA daní 100 000 mínus 7 650, ale to sem ani nenapíšu. Kolik to vlastně je? Je to .... 92 350 dolarů, protože tato částka je ještě nezdaněná tradiční federální daní z příjmu a tradiční státní daní z příjmu a toto nám výslednou částku podstatně sníží. Zaměstnanec si domů odnese pravděpodobně kolem 60 -70 tisíc dolarů, nad rámec tohoto. I když zaměstnavatel platí tolik, zaměstnanec dostane o mnoho méně z hlediska toho, co si odnese domů. Jedna věc, kterou si myslím, že stojí za to zmínit, je tradiční federální daň z příjmu... U tradiční federální daně z příjmu vám prvních několik desítek tisíc dolarů, které vyděláte nezdaní, ale jakmile se dostáváte do vyšších výdělkových skupin každý přírůstkový dolar... jakmile se posunete výš do další z těchto skupin, začnete z toho platit vyšší procento. FICA daň je ve skutečnosti velmi odlišná. Někteří ji dokonce nazývají regresivní daň z příjmu. To proto, že FICA daň platíte jen z prvních 160 000 a alespoň dle čísel v roce 2011 platíte FICA daň jen z prvních 160 800 dolarů. Někdo, kdo vydělává 200 000 dolarů, bude platit stejnou FICA daň jako někdo, kdo vydělává 160 800 dolarů. Platíte to jen z procenta pod touto částkou a důvod proč tomu tak je, že osoba, která vydělává 200 000 dolarů dostane naprosto stejné výhody jako někdo, kdo vydělává pouze 160 800 dolarů. A toto číslo... v podstatě se snažili ho indexovat na inflaci, postupem času bude do určité míry růst. Někdo, kdo vydělává, řekněme pod touto hranicí, bude platit toto procento mezi ním a svým zaměstanvatelem zaplatí toto procento ze svého přijmu. Zatímco někdo, kdo vydělává mnohem více, bude muset zaplatit menší procento ze svého příjmu, ale oba nakonec dostanou stejné výhody A to je jeden důvod, proč se považuje za regresivní. Čím víc peněz vyděláváte, tím menší procento z vašeho příjmu musíte zaplatit na FICA daň.. Druhým důvodem proč se se považuje za regresivní je z hlediska benefitů. Protože samozřejmě někdo, kdo... když máte 2 lidi, kteří dostávají dávky sociálního zabezpečení... máte tuto osobu a když jí bude 65 let... řeknu to takhle... Máte 2 lidi, kteří celý svůj život pracovali a řekněme že oba šli v 65 letech do důchodu i když se věk odchodu do důchodu zvyšuje... pomalu se hranice zvedá a potom jdou do důchodu. Je známo, že bohatší lidé... a také tu je prostor pro demografické fakta jako je rasa atd. ale je známo, že bohatší lidé žijí ve skutečnosti déle, ve skutečnosti dostávají sociální dávky delší časový úsek. Vlastně jsou schopni pobírat sociální dávky delší dobu. Záleží tedy do jaké kategorie spadáte vy .... i když tu máme tuto hranici. Někdo ve vyšších výdělkových skupinách pravděpodobně zaplatil celkově více, ale na druhou stranu je jejich důchod vyšší. Důchod, který nakonec dostáváte, se do určité míry odvíjí od toho jakou jste platili FICA daň a tito lidé jsou pravděpodobně schopni také pobírat tyto platby delší dobu než někdo, kdo nemá, řekněme, stejnou životní úroveň a vlastně nežije tak dlouho.
video