Růstové myšlení (Growth Mindset) Sal hovoří s prof. Carol Dweck ze Stanfordské univerzity o výzkumu růstového myšlení.

video