Sčítání desetinných čísel s rozdílnými znaménky - slovní úloha Použité znalosti: sčítání, odčítání, číselná osa, kladná a záporná čísla

video