Matematický program Khan Academy v Boys & Girls klubu v Chaffee County, Colorado Jak se dá používat Khan Academy v dětských klubech?

video