Vznik hvězd a prvků
Přihlásit se
Vznik hvězd a prvků (1/1) · 9:11

Co nám daly hvězdy? Odkud pocházejí všechny prvky periodické tabulky?

Nacházíme se ve střední škole Lakeside v krásném Seattlu. Podívejte se na tento překrásný kampus. Vsadím se s vámi - tento strom obsahuje mnohem více než vodík a helium. Můžete si být jisti, že to obsahuje mnoho uhlíku, kyslíku, dusíku a pravděpodobně i fosforu, síry a stopy všech ostatních prvků periodické tabulky. Tohle je periodická tabulka. Můžete vidět všechny prvky, o kterých jsem mluvil. Tady je ale problém. Tady je vodík, tady je helium. Co by bylo ve vesmíru, kde by byl pouze vodík a helium? Určitě by nebyly všechny věci okolo. Nebyla by planeta, nebyl by notebook, nebyl by ani můj přítel Raoul. Také by zde nebyli moji přátelé. To je opravdový problém. Odkud se vzaly všechny ostatní prvky? Odpověď je - pocházejí z hvězd. Až doteď se vše točilo okolo toho, že náš vesmír se ochlazuje a to bylo velice důležité, protože to umožnilo hmotě a energii se oddělit a vytvořit formy hmoty které známe. Ale teď se musím zmínit o tom, že se vesmír začal ohřívat. To je něco, co se děje uvnitř hvězd. Bylo to právě ohřívání, které umožnilo hvězdám vytvořit všechny tyto prvky, které vidíte okolo. A to je důvod, proč jsou hvězdy tak důležité. Naší nejbližší hvězdou je Slunce. Na povrchu má teplotu 5800°C, ale uvnitř je to 15 milionů stupňů. Přemýšlejte o tom. Voda se vaří při 100°C. To je okolo 373°C nad absolutní nulou, nejnižší možnou teplotou. Jádro Slunce je asi 40000x žhavější než vařicí voda. V těchto ohromných teplotách protony mají mnoho energie a jak jsme viděli v minulém díle velmi tvrdě do sebe narážejí a nakonec se sloučí a vytvoří jádro helia. Je to poměrně složité a také je zde problém. Zde máme uhlík. V jádru má 6 protonů. Můžete nad ním vidět šestku. Abychom dostali uhlík, musí nastat srážka 6 protonů a potřebujeme mnohem vyšší teplotu, jako třeba 200 milionů stupňů. Podívejte se na železo, kde je? Tady je. Má 26 protonů, což znamená, že potřebujeme srážku 26 protonů, a na to potřebujeme teplotu až 3 miliardy stupňů. Kde v našem mladém vesmíru nalezneme teplotu 3 miliardy stupňů? Odpověď je - v umírajících hvězdách. Správně, v umírajících hvězdách, a tady je proč. Téměř všechny hvězdy strávily většinu svého života, tedy asi 90 % svého života, přes miliardu let, srážením protonů, srážením vodíkových jader aby se vytvořila jádra heliová, ale přemýšlejte, co se stane, když jim dojde ,,palivo"? Žhnoucí pec uvnitř hvězdy přestane fungovat, ovládne ji gravitace a hvězda se zhroutí. Při tomto brutální aktu se vytvoří v centru vysoká teplota a ta závisí na tom jak velká hvězda byla, kolik hmoty je uvnitř a jak silná je gravitace. Přemýšlejte o malých hvězdách. Ty nemají ve svém nitru velký tlak, a tak spalují vodík pomalu, přes miliardu let, za nízkých teplot a žijí velice dlouhý a pomalý život, a nakonec jim stejně dojde ono palivo, vyhasnou a pomalu zmizí, jako uhasínající oheň. Nic zajímavého se nestane. Ale větší hvězdy, ty jsou zajímavější. Ve svém jádru vytváří vyšší teploty, spalují vodík rychleji a když jim dojde vodík a zhroutí se, tak vzniknou mnohem vyšší teploty, až 200 miliard stupňů. Možná si vzpomínáte, je to ta teplota, při které se sloučí 6 protonů, aby se mohl utvořit uhlík. Začnou spalovat helium, aby vytvořily uhlík. Teď, když hvězdě začne docházet helium, věci se dají do pohybu rychleji a rychleji. Když hvězdě začne docházet helium, začne slučovat uhlík na neon, až při jedné miliardě stupňů a pak, při celé sérii zhroucení a nových spojovacích procesech, které se zrychlují a zrychlují a zrychlují, sloučí se neon v kyslík, poté kyslík v křemík a konečně, při třech miliardách stupňů, se křemík přemění sloučí v železo a zde proces končí. Doporučuji vám přečíst si Cesara Emilianiho, jak popisuje několik posledních milionů let života obrovské umírající hvězdy. ,,Hvězda 25x větší než Slunce vyčerpá zásoby vodíku v jejím jádru za pár milionů let, spaluje helium 500 tisíc let a, jak se jádro bude smršťovat a teplota zvětšovat, spálí uhlík za 600 let, kyslík za šest měsíců a křemík za jeden den." V této době je střed hvězdy jako patro dortu obsahující všechny tyto prvky. Nakonec, když se vše naplní železem, už to nemůže pokračovat dále. Zhroutí se, rozpýlí své vnější vrstvy do vesmíru a jak se budou šířit okolo hvězdy, do blízkého vesmíru, v té chvíli vzniknou všechny tyto prvky. Úžasné, teď jsme viděli, jak vznikají všechny prvky periodické tabulky až po železo, ale co ty ostatní? Odkud se vezmou? Odpovědí je, že ostatní prvky nejsou tvořeny v umírajících hvězdách, ale ve vybuchujících. Ano, vybuchující hvězdy. Když se opravdu velká hvězda ve svém jádru naplní železem a nakonec se zhroutí a exploduje, vytvoří se u toho obrovské teploty. Tyto exploze se nazývají supernovy a jsou tou nejpozoruhodnější věcí, co můžete vidět v celé astronomii. Při této explozi vzniknou v několika vteřinách všechny prvky periodické tabulky. Září tak jasně a vytvoří tak vysoké teploty, že supernova může být nejjasnější hvězdou v celé galaxii po několik týdnů. Ve skutečnosti, mnoho hvězd, o kterých jsme kdy slyšeli, jako například Betlémská hvězda, mohly být supernovami. Teď, když máme mrtvou hvězdu, zhaslou supernovu, máme obrovský mrak prachu a částic, obsahující každý prvek periodické tabulky, který je unášen dále do vesmíru. Pojďte se na to podívat z tohoto pohledu. Začali jsme tuto lekci ve vesmíru, který obsahoval pouze helium a vodík, nic víc. Teď, na konci lekce máme všechny prvky periodické tabulky, ale pravdou je, že i po miliardách supernov a miliardách let, helium a vodík tvoří až 98 % všech atomů v celém vesmíru. Zbytek jsou pouhá dvě procenta. Možná si říkáte: ,,Co je na tom tak zvláštního?" Ta dvě procenta jsou vlastně docela dost. Bez toho bych ale neměl mého přítele Raoula, nebyl bych zde já, nebyli byste zde vy. Opravdu na tom záleží a proto nazýváme tvorbu nových chemických prvků třetím velkým práhem spletitosti. Teď se dostáváme k místu, kdy si musíme položit nějaké otázky. Co jsou hlavní rysy toho práhu? Je to opravdu tak důležité? Také byste se měli ptát jaké jsou podmínky pro život pro tento práh? Máme také další skupinu otázek. Mělo by význam, kdybychom nepřekročili tento práh? Kdyby vesmír nikdy neobsahoval opravdu velké hvězdy? A konečně byste měli přemýšlet o důkazu. Nemyslím si, že jsem vám poskytnul jediný důkaz během této přednášky. Proč byste mi měli věřit? Jsem historik, ne vědec. Přemýšlejte o tom. Během této lekce jsme pokryli opravdu velkou oblast. Teď je na vás, abyste zkoumali hlouběji. Do toho.
video