Udržitelnost sociálního a zdravotního systému Medicare v USA Jak je Medicare financován a proč je ještě méně udržitelný než sociální zabezpečení.

video