Přihlásit se

Udržitelnost sociálního a zdravotního systému Medicare v USA Jak je Medicare financován a proč je ještě méně udržitelný než sociální zabezpečení.

Když jsme se učili o sociálním zabezpečení, viděli jsme, že Američané v produktivním věku platí povinně sociální a část zdravotního pojištění (Medicare), a právě z těchto příjmů se přímo poskytují dávky sociálního zabezpečení pro stávající důchodce a ostatní příjemce a případné přebytky jdou do fondu sociálního zabezpečení. Na jedné straně máme generaci baby boomu, na levé straně systému A byla to právě generace babyboomu, kdy nastal obrovský populační nárůst, v době po druhé světové válce Poté, co byli všichni šťastní, a když se vojáci vrátili domů, tak si pořídili spoustu dětí, A díky populačnímu nárůstu šlo na levé straně systému vygenerovat značný příjem a tím v podstatě zabezpečit celou generaci rodičů ještě s přebytkem. Problém je, že nebyli schopni.... že jejich generace nerostla stejně jako ta generace po nich, což může a nemusí být dobře. Ale v kontextu sociálního zabezpečení je to problém, protože jak to nedávno začalo, během příštích dvou desetiletích se tahle generace baby boomu přesune na pravou stranu této rovnice. A viděli jsme, že brzy začnou přebytek čerpat, a kvůli této demografické změně bude přebytek sociálního zabezpečení v letech 2030 a 2040 úplně vyčerpán. Podobně je to u minimální garantované zdravotní péče (Medicare). Určitá část pojistného jde do fondu Medicare, a používá se na zaplacení zdravotních dávek důchodců. Případné přebytky jdou do fondu Medicaru oficiálně Hospital Insurance Trust Fund (Svěřenecký fond nemocničního pojištění). Problém s Medicarem je, že situace je dokonce horší. Můžete vidět, že systém Medicare se schodkem již běží, a že utrácejí více peněz napravo, než dostávají nalevo. Již začínají fond čerpat. Fond sociálního zabezpečení bude růst do roku 2023 a to je zde náš nejlepší odhad. Začne se čerpat a bude vyčerpán v letech 2030 až 2040. V Medicaru je situace daleko horší. V Medicaru se již fond začal čerpat, už teď se utrácí a čerpá více, než se dá z pojištění získat. A celý fond založený na našich současných předpokladech bude pravděpodobně vyčerpán v následujících 10 letech. vyčerpán v následujících deseti letech. Co je opravdu znepokojující, snad kromě toho, že se nachází v nejhorší finanční situaci, je to, že náklady rostou dokonce rychleji. Mnoho lidí si myslí, že hlavním problémem systému sociálního zabezpečení jsou demografické změny. Lidé narození za baby boomu odcházejí do důchodu, což tohle činí neudržitelné. Co je však u Medicaru ještě větší problém, jde nad rámec demografických změn, nad rámec toho, že generace baby boomu odchází do důchodu, a tak má z Medicaru má výhody, místo aby do něj přispívala. Tím problémem je, že náklady na zdravotní péči rostou rychleji než inflace. Výhody těchto lidí jen rostou spolu s inflací. V Medicaru ty výhody rostou s náklady na zdravotní péči. a to vše roste nad náklady inflace. A tak vznikla situace, kdy vezmeme-li současné výhody a naše předpoklady o ekonomice a vývoji daní FICO, tak pokud systém musí poskytnout současné výhody, a pokud náklady na zdravotní péči porostou jako doposud, a pokud očekáváte, že náklady na zdravotní péči dále porostou stejnou měrou jako doposud. A upřímně zde není žádná známka toho, že se to zastaví. Potom máte skutečnost, že Medicare, může zůstat bez kontroly. Nyní je to zhruba 23 % rozpočtu Spojených států. 23 nebo 24 % rozpočtu nebo zhruba 4 % HDP. V roce 2011 jsou to zhruba 4 % HDP. která se utratí za Meidcare a Medicaid. Medicaid jsou v podstatě zdravotní výhody pro chudé. Provozují to státy, ale dostávají federální finance. Nyní jsou to 4 % HDP. Ale s ohledem na růst nákladů na zdravotní péči, pokud to nebudeme kontrolovat během dalších 50, 60 let, může to vzrůst na 15, 16, 17 % HDP. Pro upřesnění to jsou procenta HDP, která tvoří zhruba celý federální rozpočet. Tohle má potenciál, pokud se rozpočet nijak nezvyšuje, aby to vytlačilo mnoho dalších věcí. Graf ukazuje část nákladů Medicaru. Ta rostoucí část dělá dvě rozdílné věci. Tohle je efekt stárnoucí populace. Tohle je efekt nákladů na rostoucí přístup. A tohle je jejich vzájemné působení. A abyste rozuměli tomu, proč to dává smysl, musíte se zamyslet nad celkovými náklady, které tvoří čistý počet příjemců (protože někteří lidé také platí). Názorně předvedu. Počet příjemců krát řekněme, že tohle jsou náklady na příjemce. Náklady na příjemce. Vezmete-li počet příjemců krát náklady na příjemce, dostanete celkové náklady. Řekněme, že to jsou celkové náklady dnes. To bude část tohohle čtverce, kde jen dál násobíme základ. Současné náklady. Současné roční náklady. Kvůli demografickým změnám budete mít určitý nárůst počtu čistých příjemců. Budete tam mít určitý nárůst, ale kvůli růstu nákladů ve zdravotnictví budete mít velký nárůst nákladů na příjemce. Tohle o hodně vzroste. Když se dostanete k nějakému budoucímu bodu a můžete si budoucí bod vybrat. Já se jen snažím, abyste pochopili, proč máme tři kategorie. Celkové náklady budou celkové náklady na příjemce, které dramaticky vzrostly, krát celkový počet příjemců. Nyní mluvíte o téhle části. Tahle část budou celkové náklady. A když se zamyslíte nad tím, kolik tyhle celkové náklady pouze přispívají k růstu nákladů. Bude to tahle část tady. Bude to tahle část. Růst v této oblasti zcela způsobí růst nákladů. Bude to tahle část grafu. Která část této zvětšené oblasti je zcela způsobena zvýšeným počtem příjemců? To bude tahle část grafu. Zcela díky zvýšenému počtu příjemců. A to je přesně efekt stárnoucí populace. A pak máte určitou část této oblasti, která je tvořena rostoucím počtem příjemců a růstem nákladů. A to bude tahle část. Když lidé mluví o neudržitelnosti... Za prvé máme pro začátek neudržitelný dluh a za druhé závazky, které máme, se ani nezapočítávají do státního rozpočtu. A tohle jsou opravdu strašidelné věci, protože něco se musí dát. V tomhle celém jeden faktor, který tu strašidelnost způsobuje, je konkrétně Medicare. A není to jen Medicare. A nejsou to jen demografické změny ale specificky pro Medicare jsou to rostoucí náklady na zdravotní péči. Pokud tohle nebude rozlousknuté, pokud bude zdravotní péče růst s inflací ale ne tak, jak to je teď. Potom tu strašidelnost toho, co se děje s našimi závazky, lze do značné míry zmírnit.
video