Přihlásit se

Příklad: Odčítání 3 zlomků Jak sčítat nebo odčítat tři zlomky? V tomto videu spočítáme příklad -3/4 minus 7/6 minus 3/6.

Máme -3/4 mínus 7/6 minus 3/6. Existuje mnoho způsobů, jak to vypočítat, ale ihned si všimnu, že tyto dva zlomky mají společného jmenovatele. Takže nejprve se podívám na tyto dva. Spočítám -7/6 minus 3/6. Takže máme -7/6 minus 3/6. To bude to stejné jako -7 minus 3 a to celé děleno 6. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na -3/4 vpředu, kterou přičteme k výsledku tady. Takže sčítáme tyhle dva výrazy . -7 minus 3 je -10. Takže dostaneme -10 děleno 6. A to musím přičíst k -3/4. A teď potřebuji najít společného jmenovatele. Přepíši to, ať jsou stejně velké. Pojďme hledat společného jmenovatele. Jaký je nejměnší společný násobek 4 a 6? Zjistíme, že je to 12. Stačí procházet násobky 4. Nebo si můžeme obě čísla rozložit na prvočísla. Jaké je nejmenší číslo, které obsahuje všechna prvočísla obou čísel? Potřebujeme 2 dvojky a potřebujeme 2 a 3. Takže jestliže máme 2 dvojky a 3, to je 4 krát 3 a to je 12. Takže to přepíšeme jako něco děleno 12 plus něco děleno 12. Abychom se ve jmenovateli dostali ze 4 na 12, tak musíme násobit 3. Takže vynásobíme 3 i čitatel. Takže -3 krát 3 se rovná -9. A když chceme z jmenovatele 6 dostat 12, tak násobíme 2. Takže vynásobíme také čitatel 2, abychom nezměnili hodnotu zlomku. Takže to bude -20. A teď můžeme sčítat. Společný jmenovatel je 12. A tady bude -9 plus -20 nebo to můžeme napsat jako -20 děleno 12, což se rovná ... A poprosím o fanfáry. ... -29/12. 29 je prvočíslo, takže nemá jiného společného dělitele s 12 než 12 a 1. Takže to již máme v nejjednodušším tvaru.
video