Úvod do dělení beze zbytku Spočítáme si příklad 96 děleno 4, na kterém si ukážeme přesný postup a zápis písemného dělení.

video