Počátky lidstva
Přihlásit se
Počátky lidstva (3/3) · 10:53

Jaký byl život prvních lidí? Díky pozůstatkům od našich předků máme docela dobrou představu, jak žili.

(rychlá klavírní hudba) Muž: Pojďme se podívat na první, ze tří velkolepých dob lidské historie. Nazýváme ji Paleolit. V Řečtině Paleo znamená starý. Lithic znamená kamenný. Tudíž tuto éru doprovází kamenné nástroje. Pro archeology doba Paleolitu pokrývá alespoň dobu 2 milionů let, protože se týká celého období, během kterého lidé, nebo naši předchůdci, vytvářeli kamenné nástroje To bychom se už ale vraceli až k Člověku zručnému Ale my se chceme zaměřit jen na Člověka rozumného Pro nás, doba Paleolitu začíná, kdy se Člověk Rozumný poprvé vyskytl. To bylo někdy před 200 000 a 60 000 lety. A doba končí se vznikem zemědělství. Někdy před 10 000 lety. Jak můžeme studovat naše předchůdce, kteří žili v době Paleolitu? K tomu používáme dva druhy důkazů. Archeologii a Antropologii. Archeologické důkazy obsahují pozůstatky z dané doby. To zahrnuje kosti, ostatky jejich těl, a zbytky věcí, které používali. Jejich kamenné nástroje, oranemnty, malby Antropologie na druhou stranu využívá studie moderních společností, které byli pravděpodobně podobné těm, v jakých žili naši předkové. Byli to malé společnosti, které doslova slídili, po jejich jídle a dalších surovinách Můžeme díky těmto důkazům zjistit, jak naši předkové žili? Pokud byste žili v době Paleolitu, jak by asi vypadal váš život? (muzika) Kolik vašeho sociálního a rodiného času, se točí kolem jídla? Pravděpodobně hodně. S kým jíte, co jíte a kde, nám prozradí všelicos o vás. A to smé platí i pro naše předky. Samozřejmě že neměli restaurace či potravinářství. Místo toho se spoléhali na techniku, ktorou nazýváme slídění. Co je vlastně slídění? V podstatě všechna zvířata slídí, jak pro jídlo tak pro ostatní věci co potřebují To znamená, že prohledávají svoje okolí a když najdou to potřebné, seberou to. Ku příkladu ptáci. Schromažďují červy, hmyz a větvičky na stavbu hnízd. Lidské slídění je však jiné. Rozdílem je obrovský rozsah různých technik používaných v různých komunitách. Proč je to tak různorodé? Nuže, tím se vracíme zpět ke kolektivnímu učení. Každá společnost si vyvyjí soukromé znalosti obsahující selou sérii speciálních technik, zabývající se konkrétními rostlinami a zvířaty, které se nacházejí v jejich prostředí. To znamená, že každá komunita si během času vytvoří vlastní techniky. To vysvětluje, proč se lidským společnostem podařilo usídlit, v tak ohromném rozsahu různých prostředí, rozsseté po celém světě. Archeologie nám může dát mnoho stop o tom, jak naši předkové žili. Vraťme se ke Blomboské jeskyni ležící na pobřeží Indického Oceánu v Jižní Africe. Byla osídlena lidmi někdy před 95 000 až 55 000 lety. A uchovává mnoho důkazů o tom, jak naši předkové žili Zprvu jsme našli ostatky nějakých podmořských ryb. To je celkem chválihodné To nám naznačuje, že museli být dobrými rybáři. To by také mohlo znamenat, že měli dobré lodě. Uvnitř jsme našli i pozůstatky měkýšů. Takže využívali materiály nacházející se na pláži A teké malé plazy, které chytali. Našli jsme i popel od ohnišť. Které pravděpodobně uživali k vaření a ohřevu. Oheň ovládali celkem s přehledem. Také jsem našli nádherné kamenné nástroje. Je zajímavé, že některé nástorje měla i topůrka To znamená, že museli používat lepidla nebo vlákna na přidělávání nástrojů na klacky. aby byli více použitelnější. A konečně, což je obzvláště zajímavý pro archeologa, našli jsme kameny, téměř jílovité, který je znám jako okr, na němž jsme našli malé značky. To by mohlo naznačovat brzké známky umění, nebo dokonce známky písma. Vraťme se k druhé hlavní formě důkazů, k antropologii Antropologové studují moderní komunity jak jsme viděli, které se chovali podobně jako oni. V Americe, Jižní Africe, Austrálii nebo v částech Sibiře, se stále nachází komunita, která jse alespoň z části závislá na slídění. Samo sebou, jsou to moderní spolčnosti ve všech směrech Nicméně se můžeme dozvědět co to slídění znamená. Tím, že je budeme studovat. Například jsme zjistili, pokud chcete přežít díky slídění budete muset pokrýt celkem velikou oblast. To znamená, že i obrovská oblast uživí jen malou populaci Také byste museli být kočovní. Museli byste cestovat po celé oblasti, abyste získali různé suroviny v různých časových období to znamená, že se s prostředím velmi seznámíte. a pravděpodobně byste cestovali na známá tábořiště během roku Pokud budete žít kočovně, budete muset cestovat na lehko Slídilové nevypadali, že by si hromadili veliký majetek. to by mohlo vysvětlovat fakt, že se slídilové snažili krotit vzrůst jejich populace Slídilové pravděpodobně cestovali v malých komunitách o velikosti 10 až 50 lidí. Ba dokonce moohli si být všichni příbuzní. Ale komunity nebyli izolované. Taky je nám známo, že se snažili spojovat se svými sousedy Velmi často se scházeli se svými sousedy na místě kde bylo hodně surovin, kde pak zůstali a živili se po 2 nebo 3 týdny. Například v Austrálii, ve sněžných horách, je místo, kde takzvané bogongské můry bujeli po 2 až 3 týdny. Miliony bogongských můr mohli poskytovat hostiny pro takové družiny Co tak asi dělali, když se lidé sešli? vyprávěli příběhy, sdíleli nápady a tance. Mohli hrát i hry. A také sdíleli lidi. Lidé cestovali ze skupiny do skupiny za manželstvím nebo, aby se dostali pryč od jejich nepřátel Tímto způsobem se lid točil vně těchto skupin. Slídicí skupiny existovali v sítích, ve kterých se zachytávalo kolektivní učení. Samozřejmě tyto sítě byli miniaturní ve srovnání s moderním standardem. Protože jsme zvyklí na moderní život, tak kdybychom se dostali do Paleolitické komunity, pravděpodobně by se nám zdál jejich život celkem tvrdý Studie moderních slídilů nabízí, že pokud bychom byli na jejich život zvyklí mohlo by to být i dobré. V některých prostředí byla velká různorodost potravinářských výrobků, a různých surovin. Cestování dělalo život pestrý a pravděpodobně vás drželo při zdraví. Jak vůbec dívali na svět? Buďme upřímní, My to tak nějak ani nevíme Studie moderních slídilů nám však dává celkem dobrý odhad Většina moderních slídilů přemýšlejí o vesmíru, o celém světě, plným různých duchů. Duchové stromů, kamenů, řek, hvězd a hor. Některé jsou vlídné jiné přátelské, některé jsou obzvláště zlé. Jakoby si mysleli, že je vesmír plný života, plný uvědomělého života. A to neni zrovna nejhorší způsob jak o vesmíru přemýšlet. Bez záznamů, je dost možné, že neměli smysl hlubšího času nebo veliké hostorie. I když víme, že některé veliké události, ku příkladu erupce sopek nebo náraz asteroidu, mohli uvíznout v jejich paměti někdy na staletí nebo dokonce na celá tisíceletí (muzika) Postupem času, co lidé hromadně zjištovali více a více o jejich prostředí začali migrovat na nová místa. V tu dobu, stěhování jako takové, se mohlo zdát jako nepodstatné. Nikdo si tomo moc nevšímal. když se ohlédneme zpět, můžeme si všimnout, že tyto malé migrace byl důvod co vedl naše předky k cestování po celém světě. Vytvářejíc nové technologie za pochodu. Víme, že někteří lidé opustili Afriku před 100 000 lety. Ale ty důležité migrace začali teprve někdy před 60 000 lety. Také víme, před těmito velkými migracemi klesla lidská populace. Velmi radikálním způsobem, možná až na pouhých několik tisíc. Vyplývá to z genetických důkazů. Je možné, že důvodem byla dlouhá řada masivních, vulkanických erupcí. To je připomínkou toho, že neměli záruku o tom, zda-li lidská rasa přežije do dnešního dne Jakoby odrazem se lidé začali přemisťovat rychleji a rychleji Před 50 000 lety víme, že byli lidé v Austrálii. Aby se tam vůbec mohli dostat znamenalo prezenci velmi sofistikované navigační schopnosti neboť museli překročit veliký masiv vody. Museli mít i schopnost používat kompletně nové soupravy stvořené ze zvířat a rostlin, aby vůbec přežili. Před 25 000 lety nám je známo, že lidé žili v ledových podmínkách Sibiře. Aby tam mohli přežít, museli vědět jak skolit mamuty. Přemýšlejte o tom. To bylo celkem tvrdé. Používali mamutí kosti na stavbu domů a udržení tepla. Také používali kostěné jehly k šití velmi, velmi úžasně tvořených, kožených obleků na udržení tepla Před 15 000 lety tu máme důkazy, o lidech vstupující na povrch Ameriky. celkově vzato, před 10 000 lety víme, že se lidé rozprostřeli po celém světě. Kromě Antarktidy. Nikde jinde už nezbylo místo, kde se usadit. Shodou okolností to byla doba kdy se globální klimata začala měnit v průběhu konce doby ledové. Dvě změny, osídlení celého světa a změny v globálním klimatu, odstartovali lidskou historii na naprosto odlišnou dráhu. Proč? (rychlá klavírní hudba)
video