Rozklad čísel 10 až 19 do součtu 10 plus... Ukážeme si podobnosti v zápisu čísel 0 až 9 a 10 až 19.

video