Přihlásit se

Rozklad čísel 10 až 19 do součtu 10 plus... Ukážeme si podobnosti v zápisu čísel 0 až 9 a 10 až 19.

Pojďme spolu počítat od 0 do 19. Tady máme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A teď jdeme na dvojciferná čísla. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 Proč jsem to takto napsal? Chci abyste viděli vzor. Zvláště u těchto dvouciferných čísel. To co uvidíme platí pro všechna tato čísla, která jsou mezi 10 až 19. Všechny mají jako první číslici 1. A ta 1 je na místě takzvaných desítek. A Lucie říká, že ta 1 znamená 10. Co tím myslím? Zápis čísla 10 nám říká, že 1 znamená 10 a 0 znamená 0 jednotek. Takže 10 je 10 plus 0. Řeknete si: „Co na tom je? Vždyť už víme, že jakékoliv číslo plus 0 je opět to číslo.“ Doufám, že uvidíte ten princip až se dostaneme k těm dalším číslům. 11 je rovné ... Ta žlutá 1 znamená 10. A ta růžová 1 znamená jedničku. Teď 12. Žlutá jednička značí 10. A pak růžová 2 značí 2 jednotky. Může to chápat také tak, že ta žlutá 1 značí 1 desítku. Proto zde máme 10. A toto jsou 2 jednotky, a proto zde máme 2. A můžeme pokračovat. Snad už vidíte ten vzor. 13 je 10 plus 3. 14 je rovné 10 plus 4. 15 je rovné 10 plus 5. A doporučuji si zastavit video a zkusit si to doplnit. Zkuste napsat 16, 17, 18 a 19 jako 10 plus nějaké číslo. To abyste se přesvědčili, že tomu již rozumíte. Pojďme na to. 16 ... Mohu to takto předvyplnit. Všude bude 10 plus něco. Takže 16 je 10 plus 6. 17 je 10 plus 7. 18 je 10 plus 8. A 19 je 10 plus 9. Pokud si to tak napíšete, tak je hezky vidět, že každá 1 v těchto číslech značí 10. A číslice napravo značí počet jednotek.
video