Přihlásit se

Limita - příklady (část 1) lim x->0 pro výraz 2x + 2)/(x + 1)

Vítejte zpět. Teď, když už snad víme co to limita funkce je nebo co to je její hledání, vrhneme se na nějaké příklady. Některé byste mohli vidět ve vašich zkoužkách nebo když se budete ve skutečnosti snažit vyřešit limitu. Tak řekněme kolik je limita... ...moje pero zase nefunguje... Kolik je limita x přibližující se k řekněme mínus 1. A kouknu co je dobrý, řekněme, že můj výraz je... ...Dám to do závorek, Ať je to přehlednější... (2x + 2) lomeno (x + 1) První věc kterou bych vždycky zkusil udělat je říct si co se stane, když dosadím x přímo do tohoto výrazu? Co se stane? No co je 2x+2 , když x je rovno mínus 1? dvakrát mínus 1 (2 krát mínus 1 + 2) lomeno (mínus 1 plus 1) No, čitatel je mínus 2 + 2, to je nula... ...lomeno...co je jmenovatel? mínus 1+1. lomeno 0. A víme co to je 0 lomeno 0 znamená? Nevíme. Není to definované, že? Tohle je případ, jako jsme viděli v prvním videu, kde se limita ve skutečnosti nemůže rovnat tomu, když za x dosadíme číslo pro které se snažíme limitu najít, protože dostaneme nedefinovanou odpověď. Tak se podívejme, jestli s použitím limit můžeme najít lepší odpověď na to k čemu se to přibližuje. Jelikož teprve začínáme s tímto typem příkladů, načrtnu graf. A myslím že vám to dá nápovědu k tomu, co děláme. Pravděpodobně vám to dá odpověď. Ale pak vám ukážu jak tohle řešit analyticky. Takže když nakreslím graf, tohle jsou osy. Ve skutečnosti udělám grafické i analytické řešení najednou. Takže, chci přepsat tenhle výraz ve formě, v které to mohu zjednodušit. takže 2x+2. Není to to samé jako 2 krát (x+1)? 2 krát (x+1), že? 2x+2 je to samé jako 2 krát (x+1), a tohle celý lomeno x+1 Takže pokud se tenhle výraz a tenhle výraz nerovnají 0, a vlastně dostaneme .... řekněme, že to je f(x), ano? Tahle funkce. Pro každou hodnotu jinou než x je rovno mínus 1 byste vlastně mohli vyškrnout tyhle závorky. Takže vidíme, že funkce f(x) je rovna ... musím najít lepší pero... f(x) se rovná 2 když x se nerovná mínus 1. A viděli jsme když x je rovno mínus 1, že je to nedefinované. Takže, nedefinováno pro x rovno mínus 1. Tak a jak bychom to načrtli? Ukázali jsme, že f(x) se rovná 2, když x se nerovná mínus 1, a že f(x) není definovaná, když x se rovná -1. A ještě jednou, všechno co jsem udělal bylo, že jsem přepsal tuhle stejnou funkci, že? Ukázal jsem, že můžu zjednodušit a vydělit čitatel a jmenovat (x+1) , pokud se x nerovná mínus 1, a to nadruhou stranu není definované. Tak to pojďme načrtnout. Vezmu si jinou barvu. Vezmu červenou. Takže tohle je 2. Vidíme, že x je ... a tady je mínus 1. Takže pro všechny hodnoty kromě mínus 1, hodnota této f(x) je rovna 2. Tohle je 1, tohle je 2, tady 3 , a tak dále. V bodě mínus 1 graf není definován. Takže tam je díra. A pak pokračujem doleva. Takže pokud budeme hledat limitu,, můžeme prostě vizuálně potvrdit, že x ... vemu si jinou barvu. Když x jde z leva, čemu se f(x) rovná? No, f(x) je 2,2,2,2,2. f(x)=2 dokud nedostaneme přesně mínus 1, že? A podobně, když půjdeme z druhé strany, je to to samé. f(x) je 2,2,2 dokaď se nedostaneme k mínus 1. Takže uvidíte, a vidíte to i zde graficky, že limita x přibližující se k mínus 1 z (2x+2) lomeno (x+1) se rovná 2. Nakreslím tu čáru,a ať se nám to všechno neplete. Nedokazuji tu formálně, že limita je 2, ale ukazuji takovou analytickou cestu, a tohle je vlastně jak to bývá řešeno na hodinách algebry, že zjednodušíte výraz a řeknete .. počkej když tu nebude díra, čemu se f(x) rovná, že? A na to už pak příjdete. Myslím, že tohle by vám mohlo dát malou nápovědu, ale tohle není formální řešení. Ale pokud nejste vyzvání, neřešíte to formálně. Vlastně se jen ptáte kolik ta limita je, a tohle je způsob jak to můžete vyřešit. Vlastně jiný způsob jak můžete...Alespoň já jsem tak často ověřoval moje odpovědi, když jsem to dělal. Můžete vzít kalkulačku a zkusit.. co se stane když...kolik je f(-1.001), že? A taky můžete zkusit kolik je f(-0.999), že? Protože to o co se snažíte je říct ... kolik je funkce rovna když se dostanu opravdu blízko mínus 1? A pak můžete jít blíže a blíže k mínus 1 a uvidíte k čemu se funkce přibližuje, a v tomhle případě,uvidíte, že se přibližuje ke 2. Tak poďme na další příklad. Řekněme, kolik je limita x přibližující se k 0 funkce 1 lomeno x ? Tady bude užitečné načrtnout si graf, protože uvidíte důvod, uvidíte .... no pojďme to radši udělat oběma způsoby. Řekněme... zkusíme dosazovací metodu, protože myslím,že vám to poradí a možná nám to pomůže načrtnout graf. Takže řekněme že tohle je f(x). f(x) ... můžete vidět že moje prezentace je velmi nepřipravená... f(x) je rovno 1 lomeno x. A chceme najít limitu x přibližující se k 0. Takže kolik je.... pojďme si udělat tabulku. f(x) Takže evidentně když x=0 tak nevíme. Není definováno 1 lomeno 0 není definováno Ale co se stane když x je rovno mínus 0.01? To je 1 lomeno mínus 0.01, to je rovno .. mínus 100 , že? A co když se x rovná mínus 0.001 ? Tak se dostáváme blíže a blíže 0 ze záporného směru. Tady se to rovná.. ujistím se že moje pero funguje, barva v pořádku. Něco je špatně s mým programem. A teď se mi počítač rozbíjí. Podívám se co se děje. Asi se mi zasekl počítač. Já to vyřeším, a hned v dalším videu budu pokračovat s tímto příkladem Uvidíme se příšte, zatím co já vyřeším proč mi nefunguje pero, a potom budeme pokračovat s tímto příkladem Brzy se uvidíme.
video