Limita - příklady (část 1) lim x->0 pro výraz 2x + 2)/(x + 1)

video