Přihlásit se

Bazilika Santa Sabina, Řím, 432 n.l. titulární bazilika stojící vysoko na Aventinském pahorku.

(klavírní hudba) Nacházíme se ztichlém kostele Svaté Sabriny na římském Aventinu v pozdním odpoledni. Kostel je poněkud ztemnělý a docela prázdný. Myslím, že původní podobě raně křesťanského kostela, jsme tak blízko, jak jen to jde. Tento kostel byl inspirován klasickým stavebním vzorem - starořímskou bazilikou. Tato bazilika však nesloužila pro veřejná politická shromáždění, naopak se z ní stalo svaté místo. Křesťané potřebovali prostornou stavbu orientovanou k oltáři, a tak přejali tento druh od Římanů. Na jedné straně baziliky se nachází vchod a na druhé půlkruhová absida, prostor určený pro soudce. - Nebo císaře. Právě sem byl umístěn oltář. Na opačné straně je ohromný prostor hlavní lodi a také boční lodě, oddělené úžasnými koryntskými sloupy. - Jsou nádherné. Lehce se zužují. Mají elegantní proporce. Na obou stranách vidíme řadu sloupů, jež podpírá arkády. Strop je plochý. Nejedná se o klenbu. Tak asi vypadala římská bazilika. - Pravděpodobně. Kostel působí úsporně. - Ano. - Oproti pozdějším kostelům zde chybí zdobnost, v bazilikálním chrámě na vás působí čistá a skvělá forma. - Tady vidíme arkádu a volný prostor nad ní, který v byzantských kostelích, například v Ravenně, vyplňují mozaiky. - Přesně. - Celým prostorem volně prochází světlo. - Je zajímavé, že zde nebylo použito sklo. Nejsem si jistý, jestli i za slunného dne světlo pronikne dovnitř. - Tato bazilika se liší od jiných římských kostelů, které vynikají baroní velkolepostí. Najdeme zde barokní prvky, které byly přidány později. - Některé náhrobní kameny. - Náhrobní kameny v kaplích. Oproti mnoha chrámům, jež jsme v Římě navštívili, se zde překrývají různé styly a epochy. Setkáváme se tu s čistou raně křesťanskou bazilikální stavbou. - Je pravda, že raní křesťané přejali římské tradice, ale staršímu druhu stavby dali nové využití a tím si jej přivlastnili. - Došlo k tomu více než sto let poté, kdy Konstantin v římské říši legalizoval křesťanství. Blížíme se tedy k začátku, kdy se církev stala oficiální. Apsidu dříve zdobila mozaika, dnes ji vyplňuje freska. - Freska zřejmě věrně sleduje původní rozvržení mozaiky. - Tam budou obrovské dřevěné dveře. Prohlédneme si je? - Vypadají původně. - Z pátého století. - Pojďme se na ně podívat. (hudba)
video