Limita - příklady (část 3) lim x ->3 pro funkci (x^2 - 6x + 9) /(x^2 - 9)

video