Přihlásit se

Limita - příklady s mozkovou poruchou v prvním příkladu (část 4) Tři další příklady limit (starší video).

Moje sestřenice Nadia chodí na letní kurz kalkulu a včera večer mi volala. Měla problémy s některými příklady a byly to parádní příklady. Tak jsem si řekl, že to stojí za to udělat video na ty příklady, které musela vyřešit. Každopádně, pojďme na to. Pokud si je pamatuju správně. Dělám to všechno zpaměti. Doufám, že se vše povede jako včera večer, když jsme je dělali po telefonu. Pokud si pamatuju správně, první byla limita z přibližující se ke 2 funkce x. Ale ne. Tohle ne....Není tu žádné x. Je to z. z na druhou + 2z - 8 . To celé lomeno z na čtvrtou mínus 16. Takže první věc, kterou uděláte, když řešíte limitu je, že zkusíte dosadit. Možná tam není žádný problém, když z je rovno 2 a vy prostě vypočítáte funkci v bodě z=2. Pokud je to spojitá funkce, pak limita z blížící se ke 2 bude funkce v bodě 2. Ale okamžitě vidíte problém, když zkusíte dosadit 2, 2 na čtvrtou mínus 16.. a dostanete 0 ve jmenovateli, což není definované, takže musíme přijít na to jak to obejít. A 9 z 10 problémů jako je tento, vypadá díky čitateli a jmenovateli, že bude stačit jednoduše rozložit čitatel a jmenovatel. Takže tohle je rovno jako limita z blížící se ke 2. Jak rozložíme čitatel? Na to se podíváme. Něco, když dvě čísla sečtete, dostanete 2, a když je vynásobíte, dostanete mínus 8. Takže je to asi 4 a mínus 2, že? Takže tohle bude x plus... Ne. Ne x. Jsem na to tak zvyklý. Jsem jako pes. Oh. Ani to už neumím vymazat. Každopádně, z ....No radši tohle smažu. Nechci být nepořádný. Smažu to. Zkoušel jsem to vrátit, ale nepamatuje si to všechno. Takže to je (z plus 4) krát (z mínus 2). To je prostě rozložení. A co je tohle? To má tvar A na druhou mínus B nadruhou, že? (vzoreček) Takže to bude..Ale na druhou.. Když tohle je A na druhou mínus B na druhou, A bude z nadruhou, že? Takže to je (z na druhou plus 4) krát (z na druhou mínus 4). A potom, tohle má samozřejmě taky tvar A na druhou plus B na druhou, že? Takže tohle se ještě rozloží na (z plus 2) krát (z mínus 2). A naše rozkládání se vyplatilo. Vidíme, že ve jmenovateli i čitateli je stejná závorka. A ne jenom, že jsou stejné, ale to je to co nám dělalo problémy, že? Protože, když dosadíte 2, dostanete 0. Takže budeme předpokládát, že nepočítáme s z=2. A pro každou jinou hodnotu, tohle můžeme vydělit protože budou mít stejnou hodnotu. A co nám tu zůstalo? To je rovno limitě... A omylem jsem změnil barvu... z blížící se ke 2 funkce (z+4) lomeno (z na druhou +4) krát (z + 2). Což se rovná čemu? To je rovno 6 lomeno.. kolik je 2 na druhou plus 4? To je 8. A dále 2+2 je 4. 6 lomeno 12 je 1/2. Tady to máte. Myslím, že tohle byl zajímavý příklad. Pojďme na další. A tenhle mi připádá ještě více zajímavý. Dala mi.. Opravdu si procvičuju pamět... Ale pamatuji si podstatu problému. Takže možná nebudu mít uplně přesná čísla, které mi dala, ale doufejme, že budu mít stejné vlastnosti. Takže limita x blížící se k nekonečnu funkce odmocnina (x na druhou + 4x + 1) - x. Tak když se na to podíváme, Co se to tu děje? Koukneme na to. Jak jdete k nekonečnu, tahle část bude opravdu velká. Ale když to odmocníme Vypadá to, že tahle část bude větší než tato. ale možná to bude stejně jako x, ale pak bychom odečetli x. Takže se to možná blíží 0. To byl můj první nápad, když jsem s ní mluvil. Ale jak uvidíme, intuice se zde zmýlila. A na zvládnutí tohoto, musíte umět takovej malej trik. A tenhle trik se hodně vyplatí, kdykoli uvidíte něco s odmocninou co se odečítá od něčeho dalšího a chcete se zbavit té odmocniny. Takže, to co uděláme je, že vynásobíme.. V podstatě konjugaci, kterou normálně používáme na komplexní čísla. Když máme něco jak A+B, konjugace je A-B, že? Nebo když máme A-B, konjugace je A+B. A to co tady uděláme je, že vynásobime konjugaci tohohle. A proč to je normální? Proč je to užitečné? Protože máme A-B. Když to vynásobíme A+B, dostaneme A nadruhou mínus B nadruhou. Což nám odstraní odmocninu bez tolika dřiny. Tak to pojďme udělat. Pojďme to vynásobit tou konjugací. Ale nemůžeme to jen tak vynásobit,že? Musíme to vynásobit trochu jinak. Protože abychom nezměnili některé hodnoty, můžeme to vynásobit jen jedničkou. Tak to pojďme vynásobit: x na druhou plus 4x plus 1 plus x , že? To je konjugace, ano? Místo mínus x máme plus x. Ale nemůžeme to vynásobit takhle. Musíme násobit jedničkou. Jinak bychom změnili hodnoty (funkci). Takže to bude lomeno to samé. (x na druhou +4x+1) + x. Smažu tohle dole, aby nás to nerušilo. Nechceme se nechat rušit. A co to teda máme? Tohle bude limita x blížící se k nekonečnu. Tohle je (A-B) krát (A+B) takže nám zbyde A na druhou. A co je tohle na druhou? To je (x nadruhou + 4x+1) mínus B na druhou. A co je B nadruhou? No B je x. Takže to bude: mínus x na druhou. To je jenom algebra. Děleno tímhle: odmocnina (x nadruhou... ... +4x+1) + x. Tak se podívejme. Můžeme udělat malé zjednodušení. Můžeme....Tohle nahoře se vyruší. Takže x na druhou mínus x na druhou. A co můžeme dělat dál? Jelikož x se blíží nekonečnu, a to je to co normálně děláme, když x jde k nekonečnu. Mužeme vydělit čitatel a jmenovatel členem s největším exponentem. A v tomhle případě to je x , že? Máme x tady a x tady. A potom když dělíte něco jako tohle x-em, a jde to k nekonečnu, bude se to blížit 0. Tak to uděláme. Vydělíme čitatel a jmenovatel x - em. A pamatujte: všechno co děláte v čitateli, musíte dělat i ve jmenovateli. Jinak změníte hodnotu. Takže krát (1/x) lomeno (1/x). Jen dělím čitatel a jmenovatel tím samým. Takže tohle se rovná.. limita x blížící se nekonečnu funkce To bude (4 + 1/x) lomeno ... Na něco se vás zeptám. Co je 1/x krát tohle? To je tak trochu opakování algebry, ale 1/x. Co je 1/x krát (x na druhou +4x+1)? Udělám to tu na straně. No když vezmeme 1/x a dáme to pod odmocninu , stane se z toho 1/x na druhou, že? Je to to samé jako.. Můžete říct 1 nadruhou lomeno x nadruhou, ale ... 1/x na druhou. Mohli byste říct 1 na druhou. Mohli byste tam dát na druhou... ale... krát x na druhou + 4x +1. A to by vám měla dávat smysl, ne? Protože, když jsme s tím začali, jednoduše můžeme vzít odmocninu a dát jí takhle před. A odmocnice tohohle je 1/x. Jdu na to trochu jinak, co? Tak budu předpokládat, že jste spokojení s tím, že je všechno pod odmocninou. Přesto, že dělíme 1/x jelikož jsme pod odmocninou, ve skutečnosti dělíme x nadruhou. Takže to bude... tohle je odmocnina.. x na druhou děleno x na druhou je 1, že? Doufám, že tomu rozumíte proč tady dělíme x na druhou. Ve skutečnosti dělíme 1/x. ale když to dáte pod odmocninu stane se z toho 1/x na druhou. Řeknu to jinak. 1/x krát odmocnina A To je to samé. To se rovná odmocnině (1 na druhou) lomeno... (x na druhou) krat A, že? A tohle je jen 1/x nadruhou. To je pravidlo nebo prostě algebra,kterou teď používáme. Každopádně, vydělíme tohle celý x na druhou. To bude 1+4/x+1/(x na druhou). A potom tohle vydělíme tímto tady, vydělíme to x protože není pod odmocninou. To bude 1. A teď, co je limita x přibližující se k nekonečnu? No jak se x přibližuje nekonečnu, tenhle zlomek bude 0, že? 1 lomeno nekonečno je 0. Tohle bude taky 0. Tohle bude taky 0. A co nám zbylo? Je to rovno 4 lomeno (odmocnina z 1 plus 1). To je jen 1. Takže je to rovno 4/2, což je 2. Tady to máte. A teď pojďme na další. To je třetí, který mi dala. Tady musíme trochu oprášit trigonometrii. Ve skutečnosti tyhle težší limity jsou o tom znát algebru a trigonometrii opravdu dobře. Abyste prostě věděli jak s těmi funkcemi nakládat. Musíte to dostat do tvaru, kde už je výpočet limity přímočará záležitost. Tak se do toho pustíme. Smazat to. Prohodit barvy. Tak, limita x blížící se k 0 funkce cotangens 2x. Bylo to ono? Ano. Bylo to cotangents 2x lomeno kosekans x. (kosekans = 1/sinx). a tohle, tak jako to předtím, je více než znát pre-kalkulus nebo klakulus spíše o trigonometrických funkcích. kakže kosekans x. To je 1/sin . Pamatuji si to, protože to není intuitivní. Mysleli by jste si, že kosekans je 1/cos . Ale není. Je to 1/sin. Takže si pamatuju, že to nedává smysl. A kotangens 2x se rovná 1/tangens 2x. A tangents je sinus/kosinus, takže kotangens je opak. Takže to je cos2x/sin2x, že? OK. Takže čemu se to rovná? Bude to limita x blížící se k 0. Kotangens 2x jsme řekli, že je cos2x/sin2x. A míto toho kosekans x budeme mít.. No to je jen 1/sinx. a když vydělíte 1/sinx , to je to samé jako vynásobit to sinx. Tak máme... Co máme? Máme sínus x krát kosínus 2x. To celé děleno sínus 2x. Jen trochu aritmetiky. A máme tu stále problém. Protože když se x blíží 0, tohle tady bude 0 a najednou máme 0 ve jmenovateli, což prostě není přípustné. Protože to není definované. A to je proč tohle s touhle limitou začínáme. Ve skutečnosti to je první věc, kterou byste měli udělat. Měli byste zkusit dosadit a viděli byste, že jste dostali 0 ve jmenovateli a nebylo by možné to spočítat. Tak. Tohle je jen... Ještě jsme ani s ničím nemanipulovali. Tohle je to samé jako tohle. A když sem dáte 0, dostanete nedefinováno. Tak co můžeme dělat? Tohle je místo, kde byste si raději měli osvěžit paměť. Čemu se sínus 2x rovná? A tohle je jeden ze vzorečků. sínus 2x se rovná 2 krát sínus x kosínus x. Takže když jste si vzpoměli, urazili jste dlouhou cestu, protože to už je pak jednoduche zjednodušit. Takže to bude 2sin(x)cos(x). A když předpokládáme, že x není 0, jen se přibližuje 0, můžeme vydělit čitatel a jmenovatel sínus x. A co nám zbyde? Limita x blížící se 0 kosínu 2x ... .. lomeno 2 krát kosínus x. A kolik je kosínus 0? Kosínus 0 je 1, že? Takže Kosínus 2 krát 0, což je 0, je také 1,. Takže je to rovno 1 lomeno...správně, kosínus nuly je jedna... ... lomeno 2 krát 1. Takže je to 1/2. Tady to máte. Myslím, že tohle jsou 3 takové pořádné příklady. A pokud tohle znáte, pravděpodobně jste připraveni na to, co na vás váš učitel kalkulu připraví. Uvidíme se v dalším videu.
video