Alkany a cykloalkany
Alkany a cykloalkany (3/11) · 2:56

Oprava: 2-propylheptan neexistuje. Drobná oprava k předchozímu videu.

Navazuje na Základy organické chemie.
V posledním videu jsme si zkusili nakreslit 2-propylheptan. Vynaložili jsme všechnu snahu na jeho nakreslení, ale bylo to zbytečné, protože tahle sloučenina by se vůbec neměla nazývat 2-propylheptan. Nikdy byste neměli narazit na něco s pojmenováním 2-propylheptan. Ukažme si, o čem mluvím. Když uvidíte něco takového, můžete hned říct, že nákres struktury byl správně, ale sloučenina se nemůže jmenovat 2-propylheptan. Máme tedy heptan. To je uhlovodík se 7 uhlíky. Žádné dvojné vazby, takže jen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uhlíků. A na uhlíku číslo dva 1, 2, 3, 4, ... 5, 6, 7 máte propyl. Propyl má 3 uhlíky. Na druhém uhlíku máte propyl. To jsou 3 uhlíky. 1, 2, 3. Nakreslili jsme to takto. Když vám někdo zadá 2-propylheptan, nakreslíte tohle. Jenže tohle byste nenazvali 2-propylheptan. Vzpomeňte si, že když máte řetězec, hledáte ten nejdelší řetěz, což tady není heptan. Není to fialové 1, 2, 3 ... v té světle fialové. Je to řetězec začínající tady. Když začnete tady: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dostanete delší řetězec. Tohle je ve skutečnosti hlavní řetězec molekuly. Tohle je hlavní řetězec molekuly, můžete ho očíslovat. Začneme číslovat co nejblíže navázané skupině, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Máte 9 uhlíků v hlavním řetězci, takže je to nonan. Vycházíme z nonanu. Máme methylovou skupinu: tedy jeden uhlík navázaný na čtvrtý uhlík našeho základního řetězce. Je to tedy methyl na uhlíku číslo 4, sloučenina se jmenuje 4-methylnonan. Vyšlo najevo, myslím, že to byl uživatel Minoctu, který mě opravil, že nemůže nikdy existovat sloučenina 2-propylheptan. Vymyslel jsem ho v tu chvíli. Kdyby po vás někdo chtěl nakreslit tuto molekulu, nazval by ji 4-methylnonan. Každopádně by vás to ale mělo nasměrovat správným směrem. Jednoduše to bylo špatné pojmenování molekuly. Když vám někdo dá tuto molekulu, a vy byste ji pojmenovali takto, byla by to chyba. Za to se omlouvám. Tohle je 4-methylnonan. Když budete vycházet z heptanu, nenašli jste nejdelší řetězec.
video