Alkany a cykloalkany
Alkany a cykloalkany (1/11) · 9:28

Názvosloví jednoduchých alkanů Úvod do názvosloví alkanů. Jak vybrat hlavní řetězec a jak jej očíslovat?

Navazuje na Základy organické chemie.
Když pojmenováváme organické molekuly, základ, o kterém přemýšlíme je, kolik uhlíků má řetězec nebo kruh, na který se díváme. Řekněme, že mám něco takového. A doufejme, že víte, co toto představuje. Brzy vám to prozradím. Řekněme, že mám něco takového. Tady máme chemický vzorec nějaké sloučeniny. První otázka, kterou byste si měli položit, je: „Kolik obsahuje atomů uhlíku?" Někdo by mohl říct: „Počkat, jak to může být molekula?" Připomínám, že konec každé čáry představuje uhlík. Toto je uhlík, toto je uhlík, toto je uhlík, toto je uhlík, toto je uhlík, toto je uhlík. A máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 uhlíků a žádné dvojné vazby. Když máte všechny tyto informace, jste připraveni tuto molekulu pojmenovat. A předtím, než ji pojmenujeme, projdeme si všechny názvy. Pokud máte 1 uhlík, předpona je „meth-". Pokud máte 2 uhlíky, předpona je „eth-". A je dobré pamatovat si je aspoň do deseti. A potom už se opakují. Pokud máte 3 uhlíky, předpona je „prop-". „Prop-", jako propan a už jste slyšeli o ethanu a methanu. Takže to vše brzy uvidíte. 4, pak mluvíte o „but-". 5 a dále už je to tradiční, tyto předpony často spojujeme s těmito čísly. Takže 5 je „pent-", jako pentagon. 6, to je „hex-", jako hexagon. 7 je „hept-". 8 je „okt-", jako oktagon. 9 je „non-". 10 je „dek-". A potom se to začne opakovat, ale s těmito věcmi se moc nebudete zabývat, ale jen je sem napíši, pro zajímavost. 11 je „undeka-". A pro ty, co umí francouzsky... ...nejsem jedním z nich, ale vím, že ve francouzštině je 1 „une", ve španělštině „uno". Takže je to 1 a 10, tedy 11. 12 je „dodeka-". „Do" nebo „dos", pokud umíte španělsky, znamená 2. „Dec" je 10... 2 a 10, to je 12. 13, to už si umíte představit. Je to „trideka-". 14 je „tetradeka-". „Tetrapod" je něco, co má 4 nohy. A potom je to velmi systematické. 15 je „pentadeka-". Všimněte si „pent-"... 5 a 10. 16 je „hexadeka-". 17 „heptadeka-". A tak to pokračuje. Nemyslím, že musím pokračovat... je to „hexadeka-", „heptadeka-", „oktadeka-" je 18, 19 je „nonadeka-" a 20 je většinou „iko-". Ale k tomu se ani nedostaneme. Toto nám nejspíše postačí. Chci říci, mohl bych jít až k 16, „hexadeka-". Tolik uhlíků je v našem nejdelším řetězci. Nakreslil jsem jen 1 řetězec. Hned ho můžeme zkusit pojmenovat. Tak, kolik uhlíků zde máme? Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 uhlíků. Takže budeme mít „hex-", jako předponu. A přípona k této předponě či kořenu... ...musíte se podívat, zda tu nemáme dvojné vazby. Nemáme dvojné vazby. A když nemáme žádné dvojné vazby v uhlíkovém řetězci, máme alkan. Tomu se říká alkan, což je obecný název pro všechny řetězce uhlíku, které nemají dvojné nebo trojné vazby. Všechno jsou jednoduché vazby. V této situaci je „hex-" pro 6, takže toto je „hex-". A potom, protože je to alkan, tak máme „-an" pro alkan. Toto je tedy hexan. Pojďme na další příklad. Řekněme, že mám toto přímo zde. Nakreslím... udělám to ještě delší. Řekněme, že mám toto zde. Kolik máme uhlíků? Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uhlíků. Jsou všechny spojeny jednoduchou vazbou, takže je to alkan. Toto bude 7 uhlíků. Je to heptan, protože máme jen jednoduché vazby. Nyní, pokud tyto vytvoří řetězec, nebo kruh, měl bych říci, že před to dáme předponu „cyklo-". Pokud máme... ukáži vám, o čem mluvím. Pokud máme 5 uhlíků... ...tedy 1 ,2, 3, 4, 5. Ok, máme jich zde 5. Mám 1, 2, 3, 4, 5 uhlíků v řetězci. Pokud mám 5 uhlíků v řetězci takto, tak by toto byl pentan. Ale pokud mám 5 uhlíků a ony vytvoří kruh... nakreslím to. Tak to je 1, 2, 3, 4, 5 uhlíků a ty tvoří kruh. Nakreslím to trochu lépe. Vlastně kreslím pentagon. Ale všimněte si, že má na sobě 5 uhlíků. Uhlíky mohu nakreslit sem. Uhlík, uhlík, uhlík, uhlík, uhlík. Jen pro připomenutí, to, co nevidíte, jsou vodíky, které jsou připojeny. Každý z těchto má 2 vazby, takže musí mít další 2 vazby s něčím jiným a tím jsou vodíky. Nakreslím je tu jen pro připomenutí. Velice rychle pochopíte, že se obrázek stane nečitelným, když kreslíme vodíky ke každému uhlíku. Takže je to trochu moc... možná jsem se do toho neměl pouštět. Ale tady je máte. Protože se to rychle stává nečitelné, je lepší předpokládat, že jsou všude. Pokud k uhlíku nenakreslíme všechny 4 vazby, tak zbývající jsou s vodíkem. Teď můžete říct: „Jasně, toto je alkan, protože tu nevidím žádnou dvojnou vazbu." Toto všechno jsou jednoduché vazby. Má to 5 uhlíků, takže řeknete, že je to pentan. Musíte si, ale uvědomit ještě jednu věc. Je to cyklus, takže přidáme předponu „cyklo-". Protože je to v kruhu, napíšeme cyklopentan. Když si to rozdělíme, „cyklo-" nám říká, že je to v cyklu, v kruhu, vidíme, že to jde dokola. „Pent-" nám říká, že to má 5 uhlíků a toto „-an" na konci nám říká, že jsou tam pouze jednoduché vazby. Všechny vazby uhlík–uhlík jsou jednoduché. Žádná dvojná ani trojná vazba. Samé jednoduché. Podívejme se na to opačně. Napíši název a pokusíme se nakreslit vzorec té sloučeniny. Řekněme, že mám cyklononan. Co mi to říká? To „cyklo-" na začátku říká, že to bude cyklus. Bude to mít kruhovou strukturu. Bude to mít 9 uhlíků, 9 C a je to alkan, koncovka „-an", čili samé jednoduché vazby. Chci nakreslit... Chci 9 uhlíku v kruhu, to není zas tak jednoduchý úkol. Budu se snažit. To máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Podívejte... nakreslím to. Zkusím to trochu lépe. Podívejte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. A pak můžete spojit ty krajní. Jen se ujistím, že to je opravdu... Mohl jsem to tedy nakreslit lépe, ale doufám, že všechny rohy vidíte. Mám zde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 uhlíků. Je to cyklus, je to v kruhu. Mám 9 uhlíků. Všechny mají jednoduché vazby, takže je to cyklononan. Ačkoli tento kruh by šel nakreslit lépe... Kdyby vám někdo řekl: oktan... ...to slovo by vám mohl být povědomé z benzinové pumpy. Mluví vlastně o molekule oktanu. Teď už víte nebo alespoň máte tušení, o čem je řeč. „Okt-" vám říká, že to má 8 uhlíků. Žádné „cyklo-" tam není, takže to není cyklus. Je to prostý řetězec. A „-an" na konci říká, že zde jsou pouze jednoduché vazby. Bude to prostě 8 uhlíků v řetězci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bude to vypadat takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. V dalších videích navěsíme na tyto molekuly další skupiny a vytvoříme komplexnější pojmenování.
video