Alkany a cykloalkany
Alkany a cykloalkany (7/11) · 10:26

Příklady na organické názvosloví 2 Pojmenovávání některých organických sloučenin.

Navazuje na Základy organické chemie.
video