Alkany a cykloalkany
Alkany a cykloalkany (5/11) · 2:57

Názvosloví alkanů s ethylovými skupinami Trochu složitější příklad na názvosloví rozvětvených alkanů.

Navazuje na Základy organické chemie.
Myslím, že teď jsme připraveni se vypořádat s více komplikovanými příklady. Pojďme si namalovat něco zapeklitého. Nakreslím řetězec. Nakreslím ho asi takhle. A stejně, jako ve všech předchozích příkladech, i teď budeme hledat nejdelší řetězec. Můžeme počítat odtud: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nebo možná to bude: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Ne. Nebo možná: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. To je náš nejdelší řetězec. Udělám ho zeleně. Takže náš nejdelší řetězec je zeleně. Tento hlavní řetězec má deset uhlíků. Předpona pro 10 je "dek". Je to alkan, jelikož má pouze jednoduché vazby. Takže můžeme napsat "dekan" jakožto hlavní řetězec. A potom tady je skupina. A tato skupina se skládá z 1, 2 uhlíků připojených k hlavnímu řetězci. Předpona pro dva uhlíky je "eth", takže toto je ethylová skupina. "yl" je zde, protože je tato skupina připojena k hlavnímu uhlíkovému řetězci. Toto se jmenuje ethyldekan. Ale ještě musíme specifikovat, kde je ethylová skupina připojena, a chceme jí dát co nejnižší možné číslo, takže začneme počítat na té straně která je té skupině blíž. Takže: 1, 2, 3, 4, 5. Toto je tedy 5-ethyldekan. Pojďme si to ještě víc zkomplikovat. Tohle si zkopíruju a znovu vložím. Vložil jsem si to sem a nyní tu molekulu trochu víc zkomplikujeme. Přidáme k ní další ethylovou skupinu. Tak například máme další ethylovou skupinu přímo tady. Jak se bude teď molekula jmenovat? No, nejdelší řetězec bude pořád ten zelený. Pořád to bude dekan. Ale teď tu máme 2 ethylové skupiny. Jednu na 5. uhlíku .. 1, 2, 3, 4, 5. A pak jednu na 6. uhlíku. Mohli byste napsat 5-ethyl-6-ethyldekan, což by nebylo úplně špatně, ale bylo by to asi víc písmen, než byste chtěli napsat. Místo toho napíšeme 5,6-diethyldekan. 5,6-diethyldekan. Čísla 5,6 nám určují dva uhlíky na hlavním řetězci, ke kterým jsou navázány ethylové skupiny, a "di" nám říká, že máme 2 ethany, nebo lépe řečeno ethylové skupiny, ne ethanové skupiny, 2 ethylové skupiny, jednu zde a druhou zde.
video